Petrea Margrethe Jørgensen (1894-1986)

Fra AarhusWiki
Petrea Margrethe Jørgensen
Århus Konservative Kvindekreds julemøde på Jysk Børnehave- og Fritidshjemsseminarium stående forstanderinde frk. Margrethe Jørgensen. Foto: Ib Jørgensen

Lærerinde, senere viceinspektør og seminarieforstander Petrea Margrethe Jørgensen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1950 - 31. marts 1962 for Det Konservative Folkeparti.

Født 10. december 1894 i Møgelthorum, Torum sogn, Viborg amt. Forældre: Gårdejer Niels Jørgensen og hustru Inger Kristine Nielsen. Ugift.

Karriere

Jørgensen blev født på en lille gård i Nordsalling. Hun gik i landsbyskole i Grettrup til 1908 og deltog i gårdens arbejde både ude og inde, indtil hun var 20 år. I 1921 flyttedes hjemmet til Aarhus, hvor hun læste til lærerinde. Hun tog lærereksamen fra Aarhus Seminarium i 1936. Før Jørgensens seminarieeksamen havde hun været elev på Vallekilde Højskole 1918 og Haslev udvidede Højskole 1929. Senere deltog hun i årskurser i både dansk og historie. I 1937 blev hun vikar ved Frederiks Allés Skole, hvor hun var ansat fra 1939-57. Senere blev hun viceinspektør og konstitueret skoleinspektør på samme skole. Fra 1957-64 blev Jørgensen forstander for Jydsk Børnehave- og Fritidshjemsseminarium i Aarhus, hvor hun også sad i bestyrelsen.

Jørgensens andre poster

Jørgensen var også involveret i foreningsarbejdet, hvor hun også var formand for Århus Lærerindeforening. Foruden sin pædagogiske virksomhed var hun herudover formand for KFUK og medlem af FOF's bestyrelse og ledede i flere år svagbørnskolonien på Ahl. Herudover var hun medlem af og i nogle år formand for domsognets menighedsråd, samt formand for Aarhus Konservative Kvindekreds.

Politik

Petrea Jørgensen var medlem af byrådet 1950-62 og var medlem af mange udvalg, nævn og kommissioner. Hun var også medlem af Sygekassen Aarhus' bestyrelse 1961-62 og flere børnehaver. Ud over byrådsarbejdet har hun også deltaget aktivt i konservativ politik. Hun har således været opstillet tre gange til Folketinget i Silkeborg-Skanderborgkredsen.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder