Det kommunale ungdomsnævn

Fra AarhusWiki

Det kommunale ungdomsnævn i Aarhus blev etableret den 3. juli 1946. Forud for etableringen var vedtagelsen af regler for det kommunale ungdomsnævn på et møde for en række ungdomsorganisationer den 17. december 1945.

Ungdomsnævnet blev sat i verden med det formål, at knytte forbindelse mellem bens styre og byens ungdomsorganisationer i spørgsmål vedrørende ungdommens sociale, økonomiske og kulturelle interesser.

Ungdomsnævnets sammensætning

Det kommunale ungdomsnævn er sammensat på følgende vis: nemlig med 3 medlemmer af Aarhus Byråd, 9 repræsentatnter for de upolitiske organisationer samt en repræsentant for hver af de tilsluttede ungdomsorganisationer.

De 3 byrådsmedlemmer skulle vælges af byrådet for hver byrådsperiode og de øvrige medlemmer valgtes for 2 år ad gangen. Formanden skulle vælges af nævnet internt.

Nævnet har endvidere organiseret en række møder og kulturarrangementer i vinterhalvåret i hallen i Aarhus Rådhus dels i samarbejde med Århus kunst- og litteraturforening dels alene, hvortil ungdommen havde gratis adgang.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951