Århuskolonien

Fra AarhusWiki

I foråret 1931 indkaldte skoledirektør Hans Peter Sejerholt Århus Lærerforening og Århus Lærerindeforening til en drøftelse af mulighederne for at etablere en svagbørnskoloni for de århusianske elever fra kommuneskolerne. De to lærerforeninger påtog sig sammen opgaven.

Allerede i 1932 udsendtes det første svagbørnshold til lånt lejr på Bogensholm ved Ebeltoft Vig.

Der blev, hurtigt, blandt de århusianske lærere arbejdet for at skabe økonomi for et byggeri af egen koloni. I den forbindelse fik de to lærerforeninger biografbevilling til at drive KosmoramaStore Torv 11. Ideen var, at biografen skulle fungere som indtægtskilde for kolonivirksomheden. I 1933 kunne stadsarkitekt Fr. Dreiby påbegyndte tegning af den nye kolonibygning. Til placeringen af kolonien valgtes en 5 tønder land stor grund på Ahl Strand ved Ebeltoft.

I vinteren 1934-35 blev kolonien bygget, og kunne indvies 18. maj 1935.

Herefter udsendtes hver sommer to drenge- og et pigehold. Det var børn med mangelsygdomme, kirtelsyge, underernæring og lignende sygdomme der deltog på koloniholdene.

Den tyske besættelsesmagt beslaglagde i 1944 kolonien til brug for tyske soldater. I 1945 rykkede tyske flygtninge ind på kolonien. Først i foråret 1946 blev Århuskolonien igen tilbagegivet til lærerforeningerne.

Frem til 1962 fungerede Århuskolonien som svagbørnskoloni. Samme år blev de to lærerforeninger slået sammen til en forening, Århus Lærerforening og i den anledning ændredes navnet, svagbørnskolonien - til sommerferiekolonien Århuskolonien.

Fra januar 1979 gøres Århuskolonien til Den Selvejende Institution Ahl Strand og løsrives hermed fra Århus Lærerforening. I 1984 sælges Kosmorama og midlerne anbringes således, at afkastet fremover skal drive Århuskolonien. Til at varetage disse midler etableres Ahlfonden.

Ahlfondens bestyrelse har altid repræsentanter fra Århus Lærerforening og Aarhus Byråd.

Der udsendes nu årligt fem hold af 48 elever fra 3.-6. klasse i de århusianske folkeskoler.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Linberg og overført fra Århus Leksikon