Musikhuset Aarhus

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Luftfoto over Musikhuset fra 1992.
Musikhuset Aarhus hører til den bygningshistoriske kategori:
Kulturinstitutioner

Musikhuset Aarhus er Nordens største musikhus. Musikhuset blev indviet den 27. august 1982 og er placeret i Aarhus midtby med rådhuset og Aros Kunstmuseum som naboer. Bygningen er ramme om alle mulige former for musikudøvelse og har siden dets opstart dannet skole for opførelsen af danske musikhuse.

Gennem tiden har Musikhuset Aarhus begejstret danskerne med en perlerække af de største internationale stjerner. Leonard Cohen, Sting, The Beach Boys, Tina Turner, Elton John, Montserrat Caballé, Angela Gheorghiu, Plácido Domingo, Liza Minelli, Ray Charles, Herbie Hancock, Stan Getz og Daniel Barenboim er blot et lille udpluk af de mange store stjerner, som har stået på scenen.

Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus Symfoniorkester, Den jyske Opera og Teaterhuset Filuren har til huse i Musikhusets bygning.

Musikhusets udseende

Bygningen er placeret på skrænten mellem to plateauer, der udgør terrænet ved Musikhuset. Bygningens to sale og det udendørs amfiteater følger terrænets forløb. Med front mod Musikhusparken og Aarhus Rådhus er foyeren, der er udformet som et prismatisk glashus. Foyeren indeholder alle publikumsarealerne såsom restaurant, kiosk og information, mens den vestlige del af bygningen indeholder scene, øverum og garderobe. De to sale, Store sal og Lille sal, udgør husets kerne. Store sal kan som udgangspunkt rumme 1500 gæster, mens lille sal kan rumme 350 gæster.

Parkeringsvagt på den gamle kasernegrund, hvor Musikhusparken og Musikhuset senere ville komme til at ligge. Foto: Jørn Timm (1924-1996), Aarhus Stadsarkiv, 1969

Tiden før bygningens opførelse

Musikhuset ligger på det tidligere kaserneareal, der lå ud mod Vester Allé. Militæret rykkede ud af området i 1969, hvorefter det blev lavet om til én stor parkeringsplads. I 1974 begyndte byrådet dog at overveje, om man kunne bruge arealet til noget, der ville gavne kulturlivet i byen, og i 1975 præsenterede rådmændene Thorkild Simonsen (1926-2022) og Olaf Peder Christensen (1928-2012) ideen om, at der skulle opføres et musikhus. Ideen var, at musikhuset skulle optaget noget af området, at man ville opføre en park, og at resten af arealet fortsat skulle fungere som parkeringsplads. I 1977 udskrev byrådet således en konkurrence mellem fem tegnestuer, hvor vinderen skulle stå bag det nye musikhus.

Arkitektkonkurrencen

Musikhuset blev opført efter tegninger af Kjær & Richter, der vandt den af byrådet udskrevne arkitektkonkurrence. Konkurrencens program var blevet udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor i 1976. Dommerkomiteen lagde ikke mindst vægt på, at bygningens komposition fremstod klassisk uden at være monumental, og at planen på glimrende vis udnyttede terrænets fald og opnåede en helhedsløsning mellem bygning og park; en klassisk barokpark - en parterrehave - gennemskåret af diagonale stier og i øvrigt friholdt for parkering og andre forstyrrende elementer.

Musikhusets opførelse

Opførelsen af musikhuset begyndte i februar 1980. Den 8. januar 1980 skrev Aarhus Stiftstidende: "Fra i dag er Musikhuset i Århus andet og mere end tegninger, beregninger, modeller og et hul i jorden". Støbearbejdet var blevet sat i gang, og man havde opført tre store byggekraner. Den største af disse var placeret midt på det areal, hvor Musikhusets scenetårn skulle bygges. Kranen kunne blive stående under det meste af byggearbejdet og ville derefter skulle løftes ud af bygningen.

Ingeniørformet Birch og Krogboe havde bygget en model af Musikhuset i størrelsesforholdet 1 til 10. Modellen kom til at stå hos arkitekterne Kjær og Richter i Mejlgade 7, hvor den skulle bruges i tilfælde af små justeringer og udregninger.

Den 27. august 1982 blev Musikhuset indviet med en festkoncert blandt andet overværet af Dronning Margrethe og Prins Henrik.

Udvidelse og tilbygning

I 2003 gennemgik Musikhuset Aarhus en udvidelse for et forbedret og mere moderne musikhus med bedre faciliteter for husets mange gæster. Projektet kostede 24 millioner kroner, hvori der også var tillagt udgifter til inventar. Projektet omfattede en 1.000 kvadratmeter stor udvidelse af foyer og balkoner og etablering af kælder. Samtidig fik inventaret og bygningen et ansigtsløft, og der byggedes flere nye toiletter. Foyeren skulle fremover benyttes til mindre arrangementer og en anden type koncerter, end Musikhuset hidtil havde udbudt i den store sal. Den eksisterende glasfacade blev flyttet ca. 8,64 meter ud fra Musikhuset. Det rum, der opstod ved at flytte den cirka 70 meter lange glasfacade bidrog til at øge kvadratmeterantallet med mere end 600 kvadratmeter ekstra i stueetagen.

Ved arrangementer på den nye scene i foyeren kunne der efter renoveringen derfor være plads til 1.000 gæster. Musikhusets to balkoner blev tillige også udvidet, så caféen og restauranten fik mere plads og bedre faciliteter. På de to balkoner etableredes handicaptoiletter, som sammen med en ny elevator gjorde Musikhuset Aarhus mere brugervenligt for handicappede og gangbesværede besøgende. Byggeriet udførtes af NCC Construction, og Carl Bro var rådgivende ingeniør, mens projektet blev tegnet af arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S.[1]

I august 2005 påbegyndtes en massiv udvidelse af Musikhuset i form af en ny tilbygning, der fordoblede husets kapacitet. Arkitektfirmaet Christian Frederik Møller stod bag bygningen, der blandt andet indeholdt en række nye sale, herunder en symfonisk sal med plads til 1300 gæster. Den 8. november 2007 blev udvidelsen fejret med koncert i netop denne sal. Udvidelsen omfattede også plads til et musikkonservatorium, et børneteater foruden de særlige rammer for symfonisk musik, kammermusik og rytmisk musik.

Musikhusparken

Musikhusparken er en park i Aarhus, som ligger mellem Musikhuset, ARoS Kunstmuseum, den gamle kaserne mod Vester Allé, Frederiks Allé og Thomas Jensens Allé. Parken er opkaldt efter Musikhuset og er anlagt i forlængelse heraf. Den er delt op i to, hvoraf den ene del er området mellem Frederiks Allé og Musikhuset, mens den anden ligger mellem ARoS og Musikhuset.

Musikhusparken blev anlagt i 1980 og var designet af arkitekt Sven Hansen. Den er tegnet som et samlet anlæg, der er delt op i flere mindre enheder med forskellige udseender. Lige stier, klippede hække og diagonale akser karakteriserer parken i det område, der ligger mellem Frederiks Allé og Musikhuset. I parkens midte mødes stierne ved et springvand og nogle bænke. Den del af parken, der ligger mellem Musikhuset og ARoS, skråner ned mod Aros Allé, og på bakken er der bygget et amfiteater, der kan bruges til udendørs aktiviteter i form af blandt andet udstillinger og teater.

I 2021 fremlagdes et projekt, der er en udbygning af ARoS, hvor denne del af Musikhusparken vil blive ændret. Under parken skal der været et galleri og et kæmpeværk af den amerikanske kunstner James Turrel. Tanken er, at området skal blive til en bæredygtig bypark, der ville kunne inspirere andre steder i verden. Projektet ventes at være færdigt i 2025.

Se også

Musikhuset på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Musikhuset

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Erik Svensson: "Sikken et hus - musikhuset i Aarhus". Bestil materiale
  • "Musikhuset i Århus" - Arkitekter: Kjær og Richter, Særtryk fra tidsskiftet Arkitekten nr. 10 1982. Arkitekten 1978 årg. 80.
  • Aarhus Stiftstidende, "Fra kedelig parkeringsplads til pulserende kulturhus", 8. feb. 2022
  • Aarhus Stiftstidende, "Musikhus-byggeriet er nu sat i gang", 8. feb. 1980

Henvisninger