Aros Allé

Fra AarhusWiki

Aros Allé er en vej, som ligger i den indre by. Allén med tilhørende parkeringsarealer går som en sidegade til Skovgaardsgade forbi Musikhuset Aarhus' bygning fra 2007 og frem mod kunstmuseet ARoS.

Navngivet i 2003 efter den middelalderlige benævnelse for byen Aarhus og samtidig det ældste navn for bebyggelsen, som kan findes i lokale kilder. I en latiniseret form ses det på mønter fra tiden under Hardeknud (1035-1042) præget som 'arosii'. Når første led Aa (i genitiv ar) sættes sammen med sidste led (-us eller -os), der betyder munding, vil man få aamunding eller åens munding. Byen omtales første gang i skriftlige kilder som Arhusan, det sted, hvor biskop Reginbrand i 948 kom fra, da han tog til et kirkemøde i Ingelheim. I Kong Valdemars Jordebog (1231) skrives byen som Arus. Sidste led fortolkes i løbet af middelalderen som hus, og fra tiden omkring reformationen ses byens navn skrevet som Aarhuus eller Aarhus. Navnet Aros har været anvendt af et forlag, en advokatvirksomhed, et forsikringsselskab og flere andre. Det nybyggede kunstmuseum fik i 2004 navnes ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Aros Allé på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Aros Allé

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018