Teaterhuset Filuren

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Vestergade 3 baggårdsmiljø hvor Jacobs barBQ og børneteatret Filuren bl.a. hørte til. Filurens skilt kan svagt anes på sidebygningen til venstre i billedet. Fotograf: Anita Strømberg Kimborg, 1996, Aarhus Stadsarkiv.
Scene fra teaterforestillingen "Der var engang", som opførtes på teatret Filuren. Forestillingen var baseret på arbejdererindringer. Fotograf Jens Tønnesen, 1993, Aarhus Stadsarkiv.

Teaterhuset Filuren - af mange blot kaldt Filuren - er et børneteater, der har status som et såkaldt ”lille storbyteater” i Aarhus Kommune.

Filurens tilblivelse

Filuren er udsprunget af Bodil Lindorffs Børneteaterskole, der blev startet i marts 1966 af pædagog, skuespiller og instruktør Bodil Lindorff. Hendes sigte med skolen var med hendes egne ord, ”først og fremmest at lære børnene noget om teater som et led i opdragelsen. At vi så af og til også spiller teater, er noget helt andet og en sekundær ting. Mit ordensreglement ligger på linje med en musikskoles, og jeg pointerer altid over for forældre, at min skole ikke er et børneteater, men en teaterskole.”

Den dannelse, som Bodil Lindorff forsøgte at opnå gennem sin teaterskole, byggede altså på at give børnene et kendskab til og en respekt for teater i bred forstand, og der blev undervist i alt fra gamle krigsdanse til klassiske skuespil. Hun fokuserede dermed ikke kun på teater specifikt beregnet til børn, for i Bodil Lindorffs optik skal børn ”selvfølgelig ikke kun spille eventyrkomedier – det er noget, vi gør for børnehaverne. De må gerne prøve kræfter også med en Shakespeare.”

I teaterskolen fik børnene desuden øvelse i at lytte efter og fordybe sig, og ifølge Bodil Lindorff, fik forældrene, når de spurgte deres børn om, hvad de lærte på teaterskolen, altid svaret: ”Koncentration og kammeratskab.”

I årene efter teaterskolens grundlæggelse modtog den stigende støtte fra Aarhus Kommune og -Amt, og sidst i november 1970 kunne Bodil Lindorff åbne et børneteater i forlængelse af skolen. Teatret kom til at ligge i Vestergade 3 og var Aarhus' første stationære børneteater. Det skulle være et teater, der var børnenes eget – ”ikke en lilleput-udgave af de voksnes teater, men et, som arbejder med de muligheder, børn har i og omkring sig.” Ud over børneskuespillere fra teaterskolen blev der også ansat nogle få voksne skuespillere til at opføre stykkerne i samarbejde med børnene.

Teatret fik navnet Børneteatret Filuren – eller bare Filuren – og blev i 1972 en selvejende institution. Filurens skuespillertrup arbejdede både på teatrets faste scene i Vestergade, men tog også på turnéer rundt omkring i landet til eksempelvis folkeskoler og biblioteker for at sprede teaterglæden uden for Aarhusegnen.

Filurens filosofi og videre færd

Både den oprindelige børneteaterskole og Filuren blev funderet på filosofiske principper om, at en skuespiller skulle forsøge at leve sig så meget ind i sin rolle, at vedkommende ikke bare spillede skuespil, men var rollen. Dertil var det et ønske at kombinere teater og undervisning samt at inddrage publikum i forskellige former for interaktion undervejs i forestillingen med det formål at skabe større indlevelse og refleksion over forestillingens emne. Hensigten med denne fremgangsmåde var at skærpe børns interesse for teater.

I 1974 blev Filuren et professionelt børneteater, der var kendetegnet ved at spille børnevenlige bearbejdelser af de store historier, klassikere og myter. Publikum blev inddraget i forestillingerne i en sådan grad, at børnenes medleven og ivrige tilråb fra salen til skuespillerne på scenen var en fast del forestillingerne. Og det var helt bevidst fra Filurens side at skabe denne reaktion, da de anså det som en særdeles vigtig del i forestillingen og den dramatiske helhed at holde dialogen med publikum i gang.

I 1992 fik teatret scene i børneteatersalen i Musikhuset Aarhus og udviklede sig efterhånden fra at være et teater til at være et teaterhus. Hvor Filuren før primært havde produceret teater for 5-6-årige, begyndte teatret nu at differentiere tilbuddene til forskellige aldersgrupper blandt børn og unge helt op til 18 år.

I tilknytning til teatret driver Teaterhuset Filuren i dag også Kulturskolen for teater og dans for børn og unge, samt et kompetencecenter, der stiller skarpt på at udvikle aktiviteter, som knytter teaterpædagogik og scenekunst ind i skolens læringsrum.

Se også

Litteratur og kilder