Christian Carton Valdemar Nielsen (1890-1980)

Fra AarhusWiki
Rådmand Christian C.V. Nielsen

Oliearbejder, senere rådmand Christian Carton Valdemar Nielsen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1929 - 31. marts 1962. Rådmand 1950-1962 for Socialdemokratiet.

Født 6. juni 1890 i Osted, Osted sogn, Københavns amt. Død 4. juli 1980 i Aarhus. Forældre: parcellist Carl Nielsen og hustru Sofie Sørensen. Gift 1. gang 31. januar 1915 i Aarhus med Sidsel Marie Nielsen, født 2. august 1890 i Bjergby sogn, Thisted amt, død februar 1967 i Aarhus. Gift 2. gang 1. oktober 1938 i Aarhus med Johanne Marie Ehlersen, født 22. marts 1903 i Grædstrup sogn, Skanderborg amt, datter af husmand og arbejdsmand Anders Peter Ehlersen og hustru Nielsine Vangeline Hansen.


Christian Nielsen voksede op på landet på Sjælland, gik i en grundtvigiansk friskole til 1904 og arbejdede derpå ved landbruget først på hjemegnen, senere ved Grenå, inden han kom til Aarhus. Her var han vognmandskusk 1912-13 og oliearbejder på Århus Oliefabrik 1913-33.

Foreningsarbejde og politik

Nielsens faglige og politiske interesser udvikledes gennem tillidsmandsarbejde på Oliefabrikken. Han var medstifter af Olie- og Sæbeindustriarbejdernes Fagforening i Aarhus i 1919 og næstformand i bestyrelsen 1919-30. I 1921 startede Nielsens kommunalpolitiske karriere, idet han blev medlem af bestyrelsen for den kommunale hjælpekasse, hvor han sad til 1929, fra 1925 som formand. I årene fra midten af 1920'erne og op til 1930 blev Nielsen herudover medlem af bestyrelserne for Århus Oliefabriks Arbejderes Syge- og Hjælpeforening, for Socialdemokratisk Vælgerforening for Århus midtkreds, samt indvalgt i repræsentantskaberne for Demokraten, for Arbejdernes Produktionsforening og for Sygekassen i Aarhus, hvor han sad 1930-32 og 1934-53.

Byrådet

I 1929 indvalgtes Nielsen i byrådet. Fra april 1933 var han formand, og fra sommeren 1933, i forbindelse med socialreformens gennemførelse, lønnet formand for udvalget for forsørgelsesvæsenet. Ved magistratsordningens indførelse 1. oktober 1950 blev Nielsen rådmand for 3. afd. (forsørgelsesvæsenet, hospitalsvæsenet og sundhedsvæsenet) og bevarede denne post til han på grund af alder udtrådte af byrådet i 1962. I perioden 1933-62 havde Nielsen således det politiske ansvar, først for socialreformens gennemførelse i Aarhus og fra 1950 for udbygningen af byens hospitalsvæsen til et fuldt moderne forsknings- og undervisningscenter i tilknytning til Aarhus Universitet. Nielsens indsats på disse to områder gav ham i folkemunde navnene "Christian Afslag" og "Byens dyreste mand". Nielsens evner blev også udnyttet i mellemkommunalt samarbejde og i landsomfattende humanitært arbejde. Han var formand for sammenslutningen af købstædernes sociale udvalg 1937-62, æresmedlem fra 1962, formand for Aarhus amts børneværn 1938-62, medlem af repræsentantskabet for Dansk Børneværnsforening 1938-62, og medlem af bestyrelsen for Sygehusforeningen i Danmark 1954-62. Nielsen var desuden formand for en række aarhusianske børnehaver og er medstifter af og sekretær og næstformand for Børnenes Kontor fra 1945.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.146403 longitude=10.198191> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.198191, 56.146403] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>