Børnenes Kontor

Fra AarhusWiki

Børnenes Kontor i Aarhus er en humanitær organisation, stiftet i 1944, og som i særdeleshed er lokalkendt igennem organisationens logo der pryder flere af byens centralt beliggende pølsevogne. Organisationens hovedformål er, gennem forskellige former for støtte, at hjælpe børn til et værdigt og glædesfyldt liv.

Børnenes Kontor er en selvejende humanitær organisation, som gennem mere end 75 år har hjulpet udsatte aarhusianske børn. Organisationens økonomiske fundament er først og fremmest baseret på indtjeningen fra byens pølsevogne. Organisationen hjælper også hvert år mange familier med julehjælp i form af mad og gaver, og Børnenes Kontor støtter også krisecenteret i Aarhus i form af økonomisk støtte til voldsramte kvinder med børn og vi støtter familier der, grundet sygdom, indlægges og derfor er havnet i en vanskelig situation.

Alle udgifter til drift af Børnenes Kontor samt løn til den daglige leder, kommer ind via drift af organisationens 8 pølsevogne i Aarhus. Alle sponsorater, donationer og hjælp i øvrigt, går direkte og ubeskåret til organisationens hjælpearbejde.

Baggrundshistorien

Stiftelsen af Børnenes Kontor i 1944 skete først og fremmest på rådmand Christian Nielsens initiativ. Det var af Nielsens overbevisning, at der måtte gøres noget for at hjælpe de mange aarhusianske børn, som særligt under besættelsen levede en kummerlig tilværelse. I de første 25 år sørgede Børnenes Kontor for, at over 20.000 aarhusianske børn kom på sommerferie.

Fra 1949 kom Børnenes Kontors hovedindtjening fra byens pølsekiosker, som samtidig synliggjorde organisationen i bybilledet. Børnenes Kontor lagde fra begyndelsen vægt på at sende byens børn på ferie på landet, og værtsfamilierne blev fundet gennem talrige avisannoncer i Aarhus Stiftstidende og Demokraten. Foruden den private indkvartering af de aarhusianske feriebørn, havde Børnenes Kontor i Aarhus adskillige feriekolonier rundt om i landet.

Pølsevognene

Alle pølsevogne og kaffebaren på Trøjborg drives af hver sin selvstændige forpagter, men det Børnenes Kontor der ejer alle vognene og stiller inventar til rådighed. Alle forpagtere har derfor status af selvstændige ejere med eget CVR nummer. Der er fra organisationens side lagt vægt på, at man som besøgende får gode kvalitetsprodukter i alle vognene og at forpagterne får samme gode kvalitetsvarer leveret, både når det gælder Steff Houlbergs produkter og alt andet der sælges i vognene.

Fra organisationens side har der ikke været krav om fast åbningstid, da behovene for at holde åbnet varierer i forhold til hvor pølsevognene er placeret.

Oversigtskort over pølsevognene (+ en kaffebar) tilhørende Børnenes Kontor

Indlæser kort...

Børnenes Kontor på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?organisations=122782

Litteratur og kilder