Lars Ammitsbøll Marcussen (1819-1872)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Frederikke Marcussens gård på Tangen 8 - enke efter købmand L.A. Marcussen. På gården var også bosat købmand Peter Hessellund og kommis N Jeremiasen. Til højre fløjen mod Klosterport. I baggrunden ses porten ud til Tangen.
Fotograf: Hammerschmidt Foto, ca. 1892, Aarhus Stadsarkiv.
Udsnit af matrikelkort over Aarhus Bygrunde, 1865-1867. Øverst ses bebyggelserne mellem Klostergade og Tangen, hvor Lars Ammitsbøll Marcussen boede på i Tangen 8 på matrikel nr. 622. Udsnittet er taget fra kortet på Geodatastyrelsens Historiske kort på nettet, Ejerlav: Århus Bygrunde, Original 1 kort, Kort gyldigt 1865-1867, Plan 2.

Lars Ammitsbøll Marcussen – eller Ammitzbøll, Amitzbøll etc. – var købmand og skibsreder i Aarhus.

Født den 13. januar 1819 i Tved, død den 29. december 1872 i Aarhus.

Søn af sognepræst i Tved Kirke Andreas Bjørn Marcussen og hustru Hager Marie Ammitzbøll.

Gift i Todbjerg den 9. marts 1852 med Frederikke Christiane Marie Marcussen f. Hee, født den 1. februar 1826 i Todbjerg, død den 31. januar 1892 i Aarhus, datter af sognepræst Hee i Todbjerg og hustru Conradine Claudine Svitzer. Sammen med Frederikke Christiane Marie Marcussen fik Lars Ammitsbøll Marcussen ét barn, datteren Jacobine Marcussen.

Købmand og vinforhandler

Lars Ammitsbøll Marcussen kom til Aarhus omkring 1844, hvor han tog borgerskab som købmand i byen. Han tog tilsyneladende sin omtrent 11 år yngre lillebror, Søren Marcussen, med sig, da de i folketællingen fra 1845 ses boende sammen på hjørnet af Lille Torv og Badstuegade. Her lejede Lars Ammitsbøll Marcussen fra 1844 til 1850 H. Meulengracht & Søns kolonialhandel med "boutik, pakhusene, lofter og staldrum"Lille Torv 2. Det betød, at han overtog deres varer, som bestod af "velkjendte gode gamle vine på Buteiller, samt af Druebrændeviin og af gl. Rom," og at han for egen regning måtte føre forretningen videre. H. Meulengracht & Søn bekendtgjorde dog, at overdragelsen af forretningen var "med den Indskrænkning, at han ikke maa udsælge af Andres Vine, og kun til de af os bestemte, opgivne billige Priser, samt under vort Navnemærke og Forsegling."

Marcussen tog også imod bestillinger af "Viine på Oxhofter og Ankere" – gamle måleenheder for flydende varer – og indkøbte desuden landmandsprodukter.

Lars Ammitsbøll Marcussen blev på Lille Torv 2 indtil 1850, hvor han købte en gård på Tangen 8, der i dag er en del af Klostertorvet. Gården var en forholdsvis stor gård og lå på en matrikel, der strakte sig hele vejen tilbage til Klostergade, hvor den i dag ville have haft adressen, Klostergade 35. Gården havde før tilhørt afdøde købmand Jens Sørensen Simmelkjær, og Marcussen købte gården af enken efter ham. Her videreførte han sin forretning som en "Colonial-, Tømmer- & Producthandel". Desuden tjente han også penge på at udleje en lejlighed, der lå i gården.

I 1857 afhændede han forretningen til J. Jørgensen, der drev den videre med samme varesortiment. Selvom han havde solgt sin forretning, fortsatte Marcussen med at eje og bo i gården på Tangen resten af sine dage. Her boede han sammen med sin hustru, Frederikke Christiane Marie Marcussen, og typisk en handelslærling eller -betjent samt omkring tre tjenestefolk. I cirka 1853 fik Marcussen og hustru deres første og eneste barn, en datter ved navn Jacobine Marcussen.

Skibreder

Efter Lars Ammitsbøll Marcussen havde afhændet sin forretning, blev han skibsreder og startede tilsyneladende en ny købmandsvirksomhed i sin gård på Tangen eller muligvis andetsteds i byen.

I 1864 ejede han en skonnert med navnet, Victoria, sammen med købmand J.M. Mørk. Med den fragtede de "Bedste store Charlestown kul" til Aarhus og tog både imod bestillinger på kul på forhånd samt foretog salg direkte fra skonnerten, når den lå i havn. I 1864 ejede han tilsyneladende Victoria alene.

I sin nye forretning solgte Lars Ammitsbøll Marcussen mest landbrugsvarer som rug, byghalm, kløverhø og havre, men også varer som eksempelvis importeret salt og Kommen-aqvavit fra H. Liisberg og Meisners brænderi.

Død og eftermæle

Lars Ammitsbøll Marcussens og Frederikke Christiane Marie Marcussen f. Hees gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv

Lars Ammitsbøll Marcussen døde pludseligt den 29. december 1872, kun 53 år gammel. Aarhus Stiftstidende berettede, at "Marcussen pludselig faldt om og døde, netop som han med sin Familie befandt sig paa den herværende Banegaard."

Desuden skrev avisen om Marcussen, at han som forretningsmand havde ”udfoldet en ikke ubetydelig Virksomhed og foruden sin Bedrift heri Byen havde han Handelsetablissementer i Omegnen.”

Marcussens død efterlod hans enke alene med deres datter. Datteren giftede sig senere med H. Krogh og flyttede fra Aarhus, mens enken, Frederikke Christiane Marie Marcussen, blev boende i gården på Tangen 8 frem til tidligst 1890, måske helt frem til sin død. Omkring 1890 købte hun dog også ejendommen, "Vilhelmsminde", på Aarhus Købstads Markjorder. I dag ville matriklens svare til en større område mellem Nørrebrogade og Peter Sabroes Gade næsten helt oppe ved Trøjborgvej.

Frederikke Christiane Marie Marcussen døde den 31. januar 1892, hvorefter hendes dødbo blev sat på offentlig auktion. I den forbindelse oplistede Aarhus Stiftstidende hendes besiddelser, der bestod af:

  • "Matr.-Nr. 622a, af Hortkorn 2 ¾ Album, Tangen Nr. 8 og Klostergade Nr. 37-39, med paastaaende Bygninger og disses mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Butiksindretning m.v., og
  • Matr.-Nr. 622b, af Hartkorn 1 ¼ Album, Klostergade Nr. 35, ligeledes med Bygninger med mur- og nagelfast Tilbehør."
  • "Aarhus Kjøbstads Markjorder i Hasle Herred, Matrk.-Nr. 113. "Vilhelmsminde" ... med Jordtilligende ca. 7 Tdr. Land, af Hartkorn 1 Td. "Skpr." Fdkr. 2 Album, med Bygninger og disses mur- og nagelfaste Tilbehør..."

Både Lars Ammitsbøll Marcussen og Frederikke Christiane Marie Marcussen blev begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård. Deres fælles gravsten er i dag bevaret Rådhusparken, der ligger, hvor Søndre Kirkegård før lå.

Litteratur og kilder