Jens Sørensen Simmelkjær (1785-1848)

Fra AarhusWiki

Købmand Jens Sørensen Simmelkjær, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 2. april 1838 - 31. december 1839.

Født 24. november 1783*) i Ørre sogn, Ringkøbing amt, død ca. 6. november 1848 i Aarhus. Forældre: Søren Overkær og hustru.

Gift 1. gang 12. juli 1809 i Aarhus med enkemadame Elisabeth Sophie Koch, født Munch, født 1760, død 19. oktober 1820 i Aarhus. Gift 2. gang ca. 1821 med Cathrine Jahnsen, født ca. 1795, død 31. marts 1867, datter af farver, eligeret borger Niels Fr. Jahnsen og hustru Ida Cathrine Lassen.

Karriere

Simmelkjær, der i 1809 benævntes som handelsmand, tog den 22. januar 1810 borgerskab som købmand i Aarhus og åbnede en forretning i Tangen, hvor han i de følgende 38 år drev omfattende købmandshandel. Herudover drev han også en rederivirksomhed. I 1840 var således et skib, han havde part i, strandet ved Hollands kyst. Ikke længe efter sin nedsættelse som købmand kom Simmelkjær til at deltage i det offentlige liv.

Simmelkjærs poster

I 1815 var han rodemester, en tid var han fattigforstander, og fra omkring 1819 til 1826 var han overformynder. I det sidstnævnte hverv identificerede han sig i den grad med stillingen, at han efter sin fratræden nægtede at udlevere de kvitteringer, han havde modtaget for udbetalte renter af kapitalerne. I den anledning førte han sag for Højesteret, men tabte den. I 1834 blev Simmelkjær eligeret borger, og som sådan overgik han i 1838 til borgerrepræsentationen. Her sad han blot et par år - til udgangen af 1839.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale