Beboerhuse i Aarhus

Fra AarhusWiki
Den gamle brødfabrik i Sølystgade blev i 1973 til et beboerhus grundlagt af Sjællandsgadekvarterets Beboerforening. Her er vi til jubilæumsfest i august 1994. Foto: Jens Tønnesen, 1994, Aarhus Stadsarkiv. Foto: Jens Tønnesen 1994

Beboerhuse skabte nyt liv i gamle boligområder

”Beboerhuset er et hus skabt af beboere til beboere.” Sådan lød det fra de mange græsrødder og boligaktivister, der i 1970’erne omdannede tomme bygninger til beboerhuse fyldt med kultur og arrangementer. Det skete især i Øgadekvarteret, på Trøjborg og på Frederiksbjerg. Et tilbageblik over de mange beboerhuse, der skabte nyt liv i de gamle boligområder i 1970’erne og 1980’erne, viser en mangfoldighed i projekter, foreninger og arrangementer, der trak områdernes beboere til. Her blev der holdt fester, spillet musik og opført teaterstykker, danset og spillet banko, ligesom der var plads til foredrag og kunstneriske udfoldelser af alskens slags.

Beboerhus med børnehave og legepladser

Blandt de måske mest omtalte beboerhuse er Beboernes Hus i Sølystgade i Øgadekvarteret. Her blev også etableret Børnenes Jord og Beboernes Børnehave, en børnehave for børnene i kvarteret ved siden af beboerhuset. Beboernes Hus har siden 70’erne været et frivilligstyret, lokalt kulturhus, der fungerer som samlingssted for alle slags folk i Aarhus Midtby. Her er der mulighed for at benytte et musikværksted eller skrive- og syværksted, her er mødelokaler samt en stor sal. Beboerhuset blev grundlagt i 1973 af Sjællandsgadekvarterets Beboerforening, og i 1977 blev bygningen officielt overdraget til foreningen af Aarhus Kommune.

Sjællandsgades Beboerhus' 10 års jubilæum. Foto: Jens Tønnesen 1985

Beboerhus med kommunal velsignelse

På en løbeseddel kunne man i gaderne på Trøjborg i foråret 1975 læse følgende: ”INDVIELSE” Trøjborg Beboerforening holder officiel indvielse af ”Beboerhuset”, Tordenskjoldsgade 31 (over gården) lørdag den 7. juni mellem kl. 10 og 14. Der vil blive serveret kaffe-kager”. Samme dags aften var der fest for de aktive i beboerforeningen og beboerhuset. Modsat oprettelsen af beboerhuset i Øgadekvarteret var kommunen involveret fra starten. I april 1974 havde kommunen debatteret et ønske fra Trøjborg Beboerforening om økonomisk støtte til et beboerhus, men sagde nej. Men da foreningen med støtte fra Trøjborg Grundejerforening i januar 1975 kom med et nyt forslag til et beboerhus placeret i lokaler for en tidligere automatfabrik og systue, sagde byrådet ja og gav tilsagn om økonomisk støtte i en forsøgsperiode. Overtagelsen af fabrikslokalerne skete i februar 1975, og foreningens medlemmer satte lokalerne så hurtigt i stand, at man allerede efter fem måneder kunne indvie det længe ønskede beboerhus.

Beboersammensætning blev ændret

Blandet småerhverv, butiksvirksomhed og beboelse var typisk for Øgadeområdet og Trøjborg, ligesom der blev etableret enkelte mellemstore virksomheder. Men særligt i 1970’erne og i takt med nedlæggelse af erhvervsvirksomheder i områderne ændrede beboersammensætningen sig gradvist. Kvartererne udviklede sig. Tidligere havde de været overvejende været hjem for arbejdere og håndværkere. Nu blev de attraktive og populære boligområder, som tiltrak vellønnede børnefamilier og mange højtuddannede og studerende fra byens store uddannelsessteder.

Frederiksbjerg fik sit beboerhus i 1977

I en af fløjene på den gamle Sct. Annagades Skole blev der i 1977 indrettet et beboerhus. Frederiksbjerg Beboerhus, som beboerhuset kom til at hedde, blev hurtigt et samlingspunkt for lokalområdet med et stort udvalg af sociale aktiviteter. Huset fik også sin egen cafe, Café Anna, som blev et populært spisested for både unge og ældre i bydelen. Beboerhuset er nu flyttet, efter bygningerne blev revet ned til fordel for Frederiksbjerg Skole.

Stadig liv i beboerhusene i kommunen

Op gennem 00’erne og 2010’erne lukkede flere beboerhuse i kommunen, men der er stadig beboerhuse at finde i Aarhus. Blandt andet på Skelagervej i det nordlige Aarhus, hvor Beboerhuset Nordlys holder til. I samme område er der Højvang Beboerhus på Randersvej, ligesom man finder det gamle beboerhus Lisbjerg-Skejby-Terp Beboerhus på Randersvej i Lisbjerg. Ikke langt derfra finder man Elsted-Lystrup Beboerhus på Elsted Skolevej i Lystrup. Beboerhuset Tousgårdsladen er at finde i Brabrand på adressen Edwin Rahrs Vej, og længere mod sydøst findes Beboerhuset Pottemagertoften i Højbjerg. I den centrale del af Aarhus ligger Vesterbro Beboerhus stadig på adressen i Hjortensgade.

Oversigt over beboerhuse

Beboernes Hus

Adresse:

Sølystgade 30

8000 Aarhus C

Beboernes Hus er forsamlingshus for Øgadekvarteret og blev officielt indviet i 1977 i dét, der tidligere fungerede som rugbrødsfabrik. Den gamle fabriksbygning kom til at huse dels et beboerhus og dels Beboernes Børnehave. Førstnævnte bestod af henholdsvis en festsal, et køkken, skrivestue, bibliotek, café, badeværelse og mødelokaler.

Beboerhuset har fra sin indvielse dannet ramme om en række sociale tiltag, hvorfor cirka 800 – 1000 personer ugentligt har anvendt huset. Aktiviteterne tæller: Bankospil, efterfødselsgymnastik, kurser, foredrag, legestue, sang, Tai Chi, afspænding og teatersport med videre.

Elsted–Lystrup Beboerhus

Adresse:

Elstedvej 156

8520 Lystrup

Den gamle skole i Elsted danner rammen om Elsted-Lystrup Beboerhus. Beboerhuset har dannet ramme om en forskellige aktiviteter, eksempelvis folkedans, banko, frimærkesamlere, musik, teater og gymnastik, hvilket har haft betydning for det lokale foreningsliv, idet unge som gamle er kommet i huset og har taget ejerskab derpå.

Frederiksbjerg Beboerhus

Frederiksbjerg Beboerhus blev indviet i 1977 i én af fløjene på den i dag nedrevne Sct. Annagades Skole. Huset var en rødstensbygning, der dannede rammen om sociale aktiviteter og var samlingspunkt for lokalområdet for cirka 1200 – 1500 mennesker ugentligt i alle aldersgrupper.

Ét af initiativerne i huset var Café Anna, et spisested der havde åbent mandag til torsdag. Huset havde desuden huset en række sociale funktioner, idet det var hjemsted for henholdsvis Børnetelefonen, juridisk rødgivning (gratis), ”Skiftesporet” – en forening for førtidspensionister samt Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomaner.

Endvidere har både Frederiksbjerg Miljøgruppe og ”Rejsekammeraten” lånt lokaler i huset. Sidstnævnte formidlede rejseoplysninger og erfaringer og har stået for udlejning af cykler og udlån af fritidsudstyr og organiseret rejseforedrag. I dag er Sct. Annagades Skole nedrevet og foreningsaktiviteterne er i stedet rykket over på den gamle N.J. Fjordsgades Skole.

Højvang Beboerhus

Højvang Beboerhus blev indviet i 1981. Det er indrettet i Aarhus Kommunes gamle lokaler i ejendommen Kalmargade 40, en bygning, opført i 1925.

Huset er omkranset af dels Højvangs boligblokke dels af grønne arealer med borde, bænke, legeplads og bocciabane.

Beboerhuset Nordlys

Beboerhuset Nordlys ligger i Skejby og er et kultur- og aktivitetshus bestående af fire samarbejdende elementer: Beboerhuset Nordlys, Nordlys Bibliotek, legestuen Gyngehesten og BOF (Beboernes Oplysningsforbund).

Kilder

  • Århuse Beboerhuse i Århus - en præsentation