Anton Aksel Scheel Thomsen (1846-1937)

Fra AarhusWiki
Murermester Anton Axel Scheel Thomsen blev sammen med Harald Otto Jensen (1851-1925) det første Socialdemokratiske byrådsmedlem

Anton Aksel Scheel Thomsen var murermester, fabrikant og medlem af Aarhus Byråd fra 5. januar 1894 til 31. december 1904 for Socialdemokratiet.

Født 11. marts 1846 i Ebeltoft, død 31. januar 1937 i Brabrand Sogn, Aarhus Amt.

Søn af murermester Henning Scheel Thomsen og hustru Ane Johanne Rutsø. Bror til murermester Bernt Scheel Thomsen, hvis søn, Marcus Bernt Scheel Thomsen, også blev murermester i Aarhus.

Gift 27. februar 1873 i København med Dorothea Jensen (født 25. september 1854 i København, død 19. marts 1926 i Brabrand Sogn, Aarhus Amt).

Karriere

Thomsen kom i murerlære 1860, aflagde frivillig svendeprøve 1868 i København og etablerede sig 1876 sammen med sin bror Bernt Scheel Thomsen som murermester i Aarhus. Brødrene Thomsen har bygget flere store huse i Aarhus, herunder klostret, Garnisonssygehuset, Aarhus Hovedbanegård, Sct. Pauls Kirke samt flere bygninger ved Skt. Clemens Bro.

Også i andre dele af landet udøvede firmaet sin virksomhed. Det har bygget en del stationsbygninger, herunder banegårdene i Køge, Thisted og Løgstør.

I 1883 oprettede de en stukkaturfabrik, der senere udvidedes med et træstøberi, således at firmaet blev i stand til at levere alt vedrørende dekoration inden for byggefagene. I 1894 suppleredes Jyllands Træstøberi og Stukkaturfabrik med en cementfabrik i Brabrand. Thomsen forærede i 1890 Teknisk Skole en række fint udførte afstøbninger efter originale tegninger til brug for undervisningen.

Foreningsarbejde og politik

Thomsen var medlem af bestyrelsen for Aarhus Murermesterforening, som han var med til at stifte 1880. Han var også medlem af grundejerforeningen i 1882-84 og af Aarhus Håndværkerforening i 1893. Han var taksator i Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening og formand for Aarhus Nattevagt. Han var medlem af bestyrelsen for cementfabrikken "A/S Kongedal" og af Aarhusafdelingen af Dansk Arbejde.

Han var stærkt kommunalt interesseret og medlem af Aarhus Byråd i 1894-1904, hvor han var en god mand for håndværkerne.

Han havde også interesser ud over det rent faglige. Han var medlem af Aarhus Teaters repræsentantskab i 1897-1906 og sad i det i 1897 nedsatte særlige byggeudvalg. Han var tilhænger af den grundtvigske åndsretning og tog aktiv del i det liv, der udfoldede sig i valgmenigheden, højskoleforeningen og højskolehjemmet, som han var formand for.

Han var medstifter af og formand for Århus Folkeblad og en ivrig forkæmper for ligbrænding. I det hele taget var han en særdeles virksom mand, der nød sine medborgeres tillid og agtelse og havde en stor omgangs- og vennekreds.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder