Marcus Bernt Scheel Thomsen

Fra AarhusWiki
Marcus Bernt Scheel Thomsen

Murermester Marcus Bernt Scheel Thomsen

Født i Ebeltoft 11. Juni 1869.

Afgangseksamen som Bygningskonstruktør fra Aarhus Tekniske Skole. Løst Borgerskab 27. August 1895.

Har i Kompagni med faderen opført Toldbygningen og Funderingsarbejderne ved Aarhus Theater og Erhvervsarkivet.

1908 for egen regning opført Frimurerlogen Sct. Clemens. I en årrække medlem af Aarhus Murermesterforenings bestyrelse.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIV Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.154459 longitude=10.202339> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.202339, 56.154459] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>