Århus Folkeblad

Fra AarhusWiki

Århus Folkeblad var en tværpolitisk avis, der udkom i perioden 1977 - 1980. Allerede i 1976 havde en initiativgruppe bestående af personer fra Socialistisk mediearbejderklub, en "fagkritisk" gruppe på Journalisthøjskolen, gjort sig overvejelser om en avis, der skulle bryde Århus Stiftstidendes monopol på meningsdannelsen i Århus og tilbyde en alternativ kritik af det bestående samfund. Overvejelserne var således ikke mindst født af Demokratens lukning i 1974.

Den 21. maj 1977 udkom Århus Folkeblad i et prøvenummer, og den 14. juni samme år afholdtes således en stiftende generalforsamling. Den 10. november 1977 kom det første nummer på gaden. I begyndelsen udkom avisen blot som 14 - dages avis, men fra november 1979 muliggjorde en støtteindsamling, at avisen kunne overgå til ugeavis. Ejerskabet af avisen lå formelt hos 'Den selvejende institution Århus Folkeblad', men bestyrelsen var udpeget af medarbejderforeningen samt partiet SF, hvor sidstnævnte leverede en stor del af det organisatoriske, tekniske og journalistiske arbejde. Distribueringen af avisen var især centreret omkring abonnenter og gadesalg, men den fandt dog også vej til de århusianske kiosker. Avisens politiske selvforståelse affødte en karakteristisk vinkel og stil af de enkelte artikler, hvorfor avisen aldrig fik nogen stor læserskare, ligesom dens opsætning og visuelle udtryk heller ikke kunne siges at komme læseen i møde.

Julen 1980 udkom Århus Folkeblad derfor for sidste gang.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Karl - Erik Schøllhammer, Avisen som kampmiddel. Bestil materiale
  • Århus Folkeblad 31.1.1979. 19. - 20.5.1979.