Vestergade 60

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Vestergade 60 med restauranten Ristorante Pizzeria AmoRomA. Fotograf Ib Nicolajsen, 2022, Aarhus Stadsarkiv.
Vestergades Hotel ved gæstgiver J.P. Schøtts Enke i Vestergade 60. To voksne og et barn står i døråbningen. Ukendt fotograf, ca. 1910, Aarhus Stadsarkiv.
Udsnit af matrikelkort over Aarhus Bygrunde, 1865-1867. Kortet viser den vestlige ende af Vestergade, hvor man kan se Vestergade 60's matrikel 503 nederst i billedet samt den tilhørende matrikel 524 lidt længere mod nord. Udsnittet er hentet fra Geodatastyrelsens Historiske kort på nettet.

Vestergade 60 er en adresse i Vestergade i Aarhus Midtby.

Vestergade 60 ligger på matrikel nr. 503 og hang længe sammen med dét, der i dag svarer til Vestergade 62.

Mens de to adresser var slået sammen, havde de frem til 1827 husnummer 25. Da det fortløbende husnummersystems blev indført dette år, fik de nr. 636, som ved adressens deling blev til 636A og B. Ved det moderne husnummersystems indførelse i 1869 blev nr. 636A til Vestergade 60, mens 636B blev Vestergade 62.

I dag ligger der på Vestergade 60 et toetagers, hvidt bindingsværkshus med sorte bjælker, der blev opført i 1725. Bygningen er dømt bevaringsværdig med en samlet SAVE-værdi på 4.

Det tidligste Vestergade 60

Matriklen var bebygget og beboet så tidligt som i 1600-tallet og formodentlig også meget tidligere taget i betragtning af, at Vestergade er en af Aarhus' ældste gader. Udgravninger på begge sider af gadens østligste del har påvist bebyggelse fra 900-tallet, men hvor hurtigt, byen spredte sig mod den vestlige ende, er ikke til at sige.

I Aarhus Skøde- og Panteprotokoller fra 1683-1693 er grunden beskrevet som "Michel Lassens egen Gaard, som hand self udi boer, med hosligende Hauge". Til gården hørte også matrikel nr. 524, der blev brugt som dyrkningsjord. I dag er den denne matrikel blevet delt op i flere, hvorpå Grønnegade 67-71, Nørre Allé 57-63 og Nørre Allé 73-79 ligger.

Michel Lassen (1626-1709) var købmand og boede i Vestergade 60 sammen med sin hustru, Citzel Jensdatter (1635-1704), og formodentlig også deres børn. Han må have været en velhavende mand, for han betalte 100 rigsdaler, hvilket var en stor sum penge dengang, for at blive begravet i Aarhus Domkirke, hvor der endnu findes både en gravsten og en mindetavle efter dem.

Købmandsgård

I 1761-1771 var gården i Vestergade 60 ejet af købmand Giøde Giødesen. Han havde taget borgerskab som købmand i 1753 og blev eligeret borger i 1761-1763. Han døde i 1777, hvorefter hans enke, Johanne Wissing (1721-1795), overtog gården. Hun solgte den i 1794 til handelsmand Laurs Danielsen Kiellerup (1746-1829). Fra 1801 begyndte han at leje værelser i gården ud til både enkeltpersoner og familier. I december 1815 forsøgte han for første gang at sælge gården, som han beskrev som følgende i et avertissement:

"Bygningerne bestaa af 15 Fag Huus til Gaden, 14 Fag Sidehuus og 10 Fag Baghuus, som alle ere 2 Etager, samt 12 Fag Halvtag; Gaardspladsen er rummelig og Haugen er god. Forhuset er indrettet til Beboelse for 2 Familier. Pengevilkaarene kan blive billige for Kiøberen."

Det lykkedes dog ikke, og det gjorde det heller ikke ved et senere forsøg i 1817. I 1818 blev gården dog solgt til købmand Niels Bech Kiellerup (1783-1834), der formodentlig var Laurs Kiellerups nevø. Mellem 1827 og 1837 solgte Kiellerup ejendommen til købmand Jens Poulsen Hald (1787-1849), der delte forhuset op i hhv. en fem fags del og en 10 fags del. Mellem 1837 og 1847 solgte femfagsdelen, der i dag svarer til Vestergade 62, til bødker Christen Nielsen (1803-1856). Tifagsdelen, der i da svarer til Vestergade 60, ejede han fortsat nogle år.

Håndværkerbolig og gæstgivergård

Mens Jens Poulsen Hald ejede Vestergade 60, lejede han ejendommen ud til andre, mens han formodentlig selv boede andetsteds. I 1851 solgte han Vestergade 60 til tømrer Jacob Madsen (1818-1881), der selv flyttede ind på adressen. Han lejede dog ligeledes nogle af ejendommens værelser ud, og af folketællingen fra 1860 fremgår det, at Vestergade 60 både husede Jacob Madsen selv og hans familie, men også saddelmager Thure Christensen, rebslager Peder Hansen og slagter Karl Lystrup med hver deres respektive familie. Jacob Madsen ejede Vestergade 60 til engang mellem 1880 og 1890 og gennem hele hans tid som ejer af, var stedet hovedsageligt beboet af håndværkere og deres familier.

I 1888 startede Poul Marius Hansen det første gæstgiversted på adressen, og i 1896 solgte gårdens daværende ejer, maskinist Carl Madsen, Vestergade 60 til gæstgiver Niels Nielsen Knudsen (1856-). Hermed startede et nyt kapitel i ejendommens historie som gæstgivergård med hotel og restauration.

Vestergade 60 gik på omtrent 200 år altså fra at være landbrugsejendom til at blive købmandsgård og derefter både værksted og hjem for håndværkere for til sidst at blive indrettet som hotel og spisested. Sidstnævnte funktion har præget ejendommen frem til i dag, hvor hele stueetagen anvendes som restaurant.

Restaurationer i Vestergade 60

  • Gæstgivergård (ca. 1888-1906)
  1. Gæstgiver Poul Marius Hansen
  2. Gæstgiver Th. Andersen
  • Hotel og restaurant (ca. 1906-1935)
  1. ca. 1906-1908: Gæstgiver Jens Peter Schjødt
  2. 1919-1929: Restauratrice Sine Schjødt f. Jensen, enke efter gæstgiver J.P. Schjødt, også kendt som Madam Schjødt
  3. Ca. 1929-1935: Restauratør Svend Aage Schjødt, søn af ovennævnte

Vestergade 60 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=94595

Litteratur og kilder