Vestergade 28-30

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Vestergade 30)
Vestergade 28-30
Vg28-30.jpg
De to gavlhuse i røde mursten i Vestergade 28-30 blev opført i 1979 som sidste del af den store Nygade-sanering. Foto: Dann Bjarke Jensen, Aarhus Stadsarkiv, 2023.

Indlæser kort...
Vestergade 28-30

Detaljeret information
Adresse
Adresse Vestergade 28-30 Matrikel nr. 581A, Aarhus Bygrunde
Bygning
Type Beboelsesejendomme Opført 1979 Bygherre Boligforeningen Fagbo
Kulturmiljø

Vestergade 28-30 udgøres i dag to nyere gavlhuse i røde mursten mod Vestergade. Beboelsesejendommene har indgang på bagsiden mod den øvrige Nygade-bebyggelse, og de blev opført i 1979 som sidste del af den store Nygade-sanering.

Vestergades nordlige side mellem Frue Kirkeplads og Grønnegade har gennem årene haft mange forskellige bebyggelser med forhuse og bagbygninger. Ejendommene har haft adresse-nummereringer mellem 26 og 40, men har i flere omgange skiftet numre. I det følgende tages udgangspunkt i det midterste stykke, hvor 28-30 i dag er placeret.

Små håndværksdrivende

Ejendommene var i mange år befolket af små håndværksdrivende og deres forretninger. Husene var i 1761 mellem 5 og 7 fag store og i to etager og opført i bindingsværk. En tidlig ejer var købmand Peter Ladorff Møller (1745-1785), der var født i Næstved. Han erhvervede i 1778 borgerskab “paa adskill. Handelskab og Huus Næring”. Han var gift med Else Nielsdatter Secher.

Da han døde i 1785, giftede hun sig samme år med købmand Jens Nicolai Hofgaard (1758-1822). Han var købmandssøn, født i Aarhus, og han overtog ejendommen. Han erhvervede i 1786 borgerskab “som Kiøbmand, Allen Kram undtagen”. Hofgaard havde gennem tiderne flere tillidshverv og blev valgt som eligeret borger fra 1802 til 1808.

Blikkenslagermester Israel Johannes Blitz (1842-1913). Han blev født i Wittmund ved Wilhelmshaven og kom i 1871 via København til Aarhus og flyttede ind i Vestergade 9. I 1873 købte han dobbelt-ejendommene nr. 26 og 28. Han giftede sig anden gang i 1887 med Ingeborg Grimstrup. I 1893 forhøjede han ejendommen fra to til tre etager.

I nr. 34 har der gennem tiderne boet en handskemager, en klokker ved Vor Frue Kirke, en drejer, en avlsmand, en købmand, en vognmand.

Nymalket mælk fra Vestergade

Et af de første mælkeudsalgssteder i Aarhus var i Vestergade. Køerne fra byens avlsgårde var kommet på sommergræs, hvilket må kunne smages på mælken. Det var hos skomager Christian Frederik Køniche (1787-1862), man købte mælk. (Aarhuus Stiftstidende, 6. juni 1853

Ejendommen nr. 30 var uden beboere fra 1900 og et par år frem under byggeriet af en 4 ½ etagers ejendom tegnet af arkitekt Rudolf Frimodt Clausen (1861-1950).

Her boede musikdirektør Carl Peter Møller (1845-1919) fra 1905 til sin død. Han var søn af en snedkermester i Grenaa, og fik sin skoling som trompeter ved militæret i Viborg. Efter en tid som musikdirektør i begyndelsen af 1880’erne i Skive, kom han i 1884 til Aarhus.

Han optrådte især med sit orkester på Sjette Frederiks Kro eller i Pavillonen i Riis Skov. Han var mester for adskillige folkelige kompositioner, de fleste dansemelodier. Den sidste melodi blev landsudstillings-march fra 1909.

Ejendomme opført - og nedrevet

Ejendommen Vestergade 32-34 i 1941 (adresserne er ikke længere i brug). Sammen med naboejendommen nummer 30 var den opført omkring 1905, men fik kun en levetid på cirka 70 år, da husrække blev nedrevet i 70'erne. Foto: Aarhus Stadsarkiv.

Ejendommene nr. 32 og 34 (baghus til 32) blev i 1902 opkøbt af tømrermester Jens Nielsen (1853-1924), der boede i Høegh-Guldbergs Gade, og forhuset nedrevet. I 1905 var en ny ejendom tegnet af Rudolf Frimodt Clausen nået op i 4 1/2 etager, men sammen med nr. 30 fik de kun en levetid på godt 70 år, før de blev revet ned.

Ejendommene langs Vestergade syd for Nygade blev også omfattet af det, der blev kaldt Nygade-saneringen. For Vestergade-adresserne er der ligesom den øvrige Nygade-bebyggelse tinglyst hjemfaldsklausuler, altså en tilbagekøbsret for kommunen, i disse tilfælde efter 100 år.

Arbejdernes Andels Boligforening påbegyndte opførelsen i 1969 første etape af det funktionalistiske rødstens-bebyggelse i 2 1/2 etage, og det var færdigt året efter. I planerne omkring den nye bebyggelse var der på et tidspunkt tænkt på et 11 etagers højhus ud mod Vestergade, men det faldt helt ude af trit med miljøet ved og omkring Vor Frue Kirke. Anden etape bestående af nummer 28-30 blev taget i brug i 1979 med Boligforeningen Fagbo som bygherre.

Hele Nygade-bebyggelsen er tegnet af Salling-Mortensens tegnestue, der med gavlhuse mod Klostergade og Vestergade har fremstillet en reference til forsvundne gavlhuse. Ifølge Resens atlas fra 1675 skulle der have været mindst 25 af disse gavlhuse i hele Vestergades forløb, men en gennemgang af den første brandtaksation fra 1761 beskriver kun seks steder med et gavlhus.

Se også

Vestergade 28-30 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Vestergade 28-30

Litteratur og kilder