Poul B. Skou (1957-)

Fra AarhusWiki
Poul B. Skou

Poul B. Skou, medlem af Aarhus Byråd for Det Konservative Folkeparti 1982-2006


Født 18. juni 1957.

Indtræden i Byrådet

Poul B. Skou voksede op i Aarhus og blev student fra StatsgymnasietFenrisvej. I ungdomsårene var han dybt engageret i KU – Konservativ Ungdom i Aarhus. Her var han formand 1977-78, hvorfor det var naturligt, at han lod sig opstille til byrådet for Det Konservative Folkeparti. Ved valget i 1982 fik han sæde i byrådet under titel af stud.scient.pol. Han var begyndt at studere statskundskab ved Aarhus Universitet, et studie, der siden blev opgivet til fordel for det politiske arbejde.

Arbejdet i byrådet

I byrådet var han tæt knyttet til den konservative rådmand [[Olaf P. Christensen (1928-2012Olaf P. Christensenog 1. januar 1998 efterfulgte han naturligt denne som rådmand for Magistratens 5. afdeling med ansvar for Århus Kommunale Værker, Århus Sporveje, Aarhus Kommunes it-afdeling og Aarhus Skattevæsen. Rådmandsposten medførte naturligt en række bestyrelsesposter, hvortil byrådet havde indstillingsret: Havneudvalget, Aarhus Lufthavn Tirstrup, Dansk Vandværksforening og Erhvervskontaktudvalget for at pege på en række. Hertil kom naturligt tillidsposter efter indstilling fra Det konservative Folkeparti, bl.a. FOF, Folkeligt oplysnings Forbund.

Skous andre projekter i byrådet

Politisk stod han bag privatiseringen af byens dagrenovation, der gennem mange år havde været en kampplads mellem politikerne og skraldemænd med talrige strejker som resultat. Det var også under Poul B. Skous ansvar, at den kommunale elforsyning indgik i det større regionale elselskab NRGI, ligesom også privatiseringen af kommunens it-afdeling blev til med ham som rådmand, men med politisk opbakning fra byrådet. Ved valget i 2002 overtog han Magistratsafdelingen for Tekniske Anliggender, 2. afdeling, som Det konservative Folkeparti gennem mange år havde haft tradition for at besætte.  Poul B. Skou havde støttet Louise Gades valg til borgmester, og til gengæld støttede hun hans valg som rådmand for 2. afdeling. Her huskes han for Marselisborg-tunnelen, der skulle lette trafikkens vej til den nye store havneudvidelse og for en betydelig indsats for at rense Brabrand Sø og etablere centrale spilderensningsanlæg.  Han genvalgtes til byrådet 2006 efter et meget svagt valg for partiet. I foråret 2006 nedlagde han sit byrådsmandat for at søge tilbage til det private erhvervsliv. I første omgang som erhvervsrådgiver i et ejendomsmæglerfirma og fra 1. juli 2010 som direktør for Lystrup Fjernvarmeværk.

Forfatter: Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond, 2010.  

Medlem af...

  • Udvalget for fast ejendom og grønne områder m.m. 1982-1985.
  • Udvalget for sociale institutioner m.m. 1982-1985.
  • Udvalget for kommunale forsyningsvirksomheder 1990-1993.
  • Udvalget for økonomiske og administrative anliggender 1986-1997.
  • Børn- og Ungeudvalget 2006-2006.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.