Karen Sørensen (1904-1964)

Fra AarhusWiki
Karen Sørensen

Tekstilarbejderske, fagforeningsformand, senere viceborgmester Karen Sørensen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1954 - 24. januar 1964. 1. næstformand 1962 - 24. januar 1964 for Socialdemokratiet.

Født 31. maj 1904 i Hinnerup, Haldum sogn, Aarhus amt, død 24. januar 1964 i Aarhus. Gift med arbejdsmand, senere kirkegårdsbetjent O. Sørensen, født 30. oktober 1899.

Karriere

Efter skolegang i Aarhus blev Sørensen udlært som syerske og fik arbejde ved J. Chr. Møllers trikotagefabrik. Hun søgte videreuddannelse ved faglige kurser på Roskilde Højskole, og 1931 blev hun tillidsrepræsentant for sine kolleger. Efter firmaets ophør 1938 blev hun ansat ved De forenede Jyske Farverier og Trikotagefabrikker og blev her tillidsrepræsentant 1943 og fællestillidsmand 1949. I 1943 var hun blevet sekretær i Tekstilarbejdernes Fagforening, og 1951 valgtes hun til fagforeningens formand. Allerede i 1948 var hun blevet indvalgt i Dansk Tekstilarbejderforbunds hovedbestyrelse, og fra 1951 var hun medlem af forbundets forretningsudvalg. Inden for Socialdemokratiet gjorde Sørensen sig hurtigt gældende som leder af kvindegymnastik og senere som medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening, Aarhus nordre kreds. Hun var også medlem af repræsentantskabet for Mejeriet Enigheden og af bestyrelsen for Marthahjemmets vuggestue. Hun har deltaget i faglige studierejser til USA, Vesttyskland og Schweiz.

Tiden i byrådet

Sørensen indvalgtes i byrådet 1954, blev genvalgt i 1958 og i 1962, da hun tillige blev udpeget til 1. viceborgmester. I kommunalpolitikken arbejdede Sørensen med den samme interesse og dygtighed, som hun havde lagt for dagen i det faglige organisationsarbejde. Det var i første række de sociale og sundhedsmæssige problemer, der havde hendes interesse, og som formand for det vigtige udvalg for hospitaler og sociale institutioner gjorde hun en betydelig indsats. I de godt ni år, hun havde sæde i byrådet, fik hun dog indsigt i alle kommunale anliggender, og som viceborgmester viste hun evner både for forhandling og for repræsentation.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Bestyrelsen for dansk kommunalkursus i Aarhus 1954 og 1959
 • Observatoriets bestyrelse 1954-56
 • Udvalget for hospitalsvæsenet 1954-58
 • Børneværnsudvalget 1954-59 og 1962
 • Udvalget for hospitaler og sociale institutioner 1954-63
 • Repræsentantskabet og bestyrelsen for Mindeparken 1954-64
 • Tilsynet med biograf teatervirksomheden 1954-64
 • Bestyrelsen for Christian d. IX's Børnehjem 1954-64
 • Aarhus amts skoleråd 1954-64
 • Skolenævnene for Frederiks Allés og Valdemarsgades skoler 1958-59
 • Skolekommissionen 1958-59 og 1962
 • Udvalget for kulturelle anliggender 1958-63
 • Repræsentantskabet for I/S Midtkraft 1959
 • Nævningegrundlisteudvalget 1959
 • Sundhedskommissionen 1959 og 1962
 • Bestyrelsen for Aarhus Amts Forsorgshjem 196 2
 • Bestyrelsen for radiumstationen 1962
 • Bestyrelsen for Købstadmuseet Den Gamle By 1962

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale