Historiske miljøer i Aarhus

Fra AarhusWiki

Historiske miljøer i Aarhus

Aarhus er en by præget af forskellige historiske miljøer der alle indkapsler byen i særlige perioder, temaer eller stilarter.

Nedenfor følger en række eksempler på historiske miljøer man kan møde på sin vej rundt i Aarhus.

1800-tallets villaer

Villa Udsigten, Falstersgade 19.
Foto: Poul Pedersen for Stadsarkitektens Kontor, ca. 1978-1985.

Noget af det der er med til at forme Aarhus, er de mange forskellige bygningstyper, der gennem tiden er blevet opført side om side. Den forskelligartede bebyggelse skaber et mangfoldigt bybillede, der vidner om byens historiske udvikling fra at være en lille købstad til at blive en internationalt anerkendt (stor)by. På baggrund af et dataudtræk fra BBR-registeret har Aarhus Stadsarkiv kortlagt købstadsvillaer opført i perioden 1860-1900 i Aarhus.

Kulturmiljøer

Kulturhistorisk Redegørelse er en uddybende rapport udarbejdet af Magistraten for Teknik og Miljø til afsnittet om Kulturmiljø og Bevaring i Aarhus Kommunes Kommuneplan. Kulturmiljøerne er i denne rapport defineret ud fra geografiske afgrænsede områder, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling:

  • Forhistorisk Tid
  • Landbrugslandskabet
  • Kystmiljø
  • Industrisamfundets landskab
  • Militære anlæg
  • Fritidslandskabet
  • Bymiljøer


Miljøer nær vand

WaVE.png
Udsigt over Mindet hvor Åen og bugten mødes.
Foto: A. Hansen, Aarhus Havn, 1933.

Aarhus er unægteligt forbundet til vand, og det ses nok tydeligst ved området hvor Aarhus Å møder Aarhusbugten ved Mindet. Vandet har haft stor betydning for byens vækst, og vandet er en integreret del af byens midte hvor åen snor sig igennem de tætbefolkende boligområder. Tilstedeværelsen af vand bringer liv med sig, og der findes flere områder i Aarhus hvor vandet haft en direkte betydning for områdets opståen og videre virke. Disse særlige miljøer nær vand kan været opstået over en længere periode, men der er også visse miljøer ved havnen som er resultatet af hurtig industriel vækst.

EU-Interreg projektet WaVE bidrog til en yderligere tematisering af kulturarvsmiljøer nær vand. Aarhus Stadsarkiv tog del i projektet for at styrke kommunens fokus på kulturarv ved vand, og fokuserede i det henseende på at identificere kulturarvsværdier i de følgende områder:

Der findes adskillige forskellige miljøer forbundet til vand i Aarhus. Nedenfor følger andre områder der er tæt forbundet til vandet.

Litteratur og kilder