Christians Bro

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Christiansbro)
Indlæser kort...
I knap 80 år var Christians Bro mellem Christiansgade og Grønnegade stedet hvor åen løb en under Åboulevarden.

Christians Bro blev opført over Aarhus Å i 1910, og forbinder Christiansgade med Grønnegade.

I årene fra 1900 til 1910 var området fra Vester Allé frem til Christiansgade blevet en del af den større indre bybebyggelse.

I 1898 anlagdes Louisegade på sydsiden af åen, hvor de første nyere bebyggelser blev opført. Senere dukkede også nye ejendomme op på nordsiden, der indtil da havde båret præg af at være en af Aarhus' gamle bydele. Det betød, at der opstod et behov for at etablere en ny broforbindelse, der kunne føre fra Christiansgade til Nørre Allé.

Opførelsen af den nye bro

Allerede før 1906 var der interesse i at bygge en bro i området, så nord- og sydsiden af åen kunne blive bedre forbundet. 22. april 1909 vedtog Aarhus Byråd en færdigbearbejdet plan for broens anlæggelse, men for en tid var den ikke mulig at realisere på grund af økonomiske forhindringer og problemer med at få bevillinger fra ejerne af de grunde, der var nødvendige at tage i brug for at anlægge broen som ønsket. Alligevel fastlagde man i september samme år, hvem der skulle udføre arbejdet med at opføre broen, og valget faldt på tømrermester N.C. Olsen og stenhugger M. Christensen.

Snakken om den nye bro spredte sig til medierne. Den 30. november 1909 kunne man blandt andet læse, at der var sat to ejendomme til salg i Christiansgade, som var "særlig godt beliggende lige ved den projekterede Bro over Aaen". Selvom tilladelserne til projektet endnu ikke var kommet i hus, skabte broforbindelsen en bedre sammenhæng i området.

27. februar 1910 kunne man læse i Aarhus Stiftstidende, at den såkaldte Christiansgadebro, der havde været tiltrængt i området, ville stå færdig i løbet af foråret eller starten af sommeren samme år. Det var dog nok at tage munden for fuld, da alle tilladelser til endnu ikke var på plads.

28. april 1910 tog Aarhus Byråd en ansøgning fra Udvalget for Aarhus Kommunes brolægning, vejvæsen og hovedvandløb om tilladelse til at anlægge en bro over åen, på trækningen imellem Slusebroen og Frederiks Bro op til forhandling. Broen skulle forbinde Christiansgade og Grønnegade. Tilladelsen blev bevilliget med forbehold for, at broen skulle opfylde bestemte krav i forhold til byggematerialer, mål og hensyn til forlængelser af og forbindelser til gaderne langs Aarhus Å.

8. maj 1910 var avisen - denne gang Aarhus Amtstidende - igen ude med nyheder om broen. Denne gang var meldingen, at broen "bygges af Trømrerm. Olsen og Stenhugger Christensen, blev paabegyndt 14. Novbr og skal være færdig i August. Den vil koste 23.000 Kr, indeholder 37.000 Pd. Jern og 9000 Pd. Beton og bliver forsynet baade med Kørebane og Fortov. Stenbolværket, der leveres af Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen, koster ca. 40.000 Kr."

Denne tidsplan ser ud til at have holdt nogenlunde stik, da byrådet kunne udlicitere malerarbejdet på den nye bro til malermester P. Christensen d. 25. august 1910. Broen var altså ved at være så færdig, at den sidste hånd snart skulle lægges på værket. Fra 25. august 1910 begyndte der også at komme annoncer i aviserne om bl.a. gaderne og grundene beliggende ved "den ny Bro", som nu var blevet et pejlemærke for aarhusianerne.

I årene efter broens opførelse blev den både kaldt "Christiansbro" og "Christiansgadebro". Det ser ud til, at navnet "Christiansbro" eller "Christians Bro" først blev fast, efter broen blev genopbygget ved frilæggelsen af Aarhus Å.

Overdækningen af broen

Allerede inden Christianbroen blev bygget, cirkulerede idéer om at overdække åen, som var blevet stærkt forurenet. Den øgede industri og beboelse i Aarhus havde haft den konsekvens, at åen var begyndt at virke spærrende for trafikken og havde hygiejniske ulemper for byen. Sagen blev behandlet i byrådet flere gange, men den store beslutning tog lang tid at vedtage. Først i 1932 påbegyndtes arbejdet med at rørlægge og overdække åen, og det fik sin start ved Christiansbroen. Broen fik dermed ikke nogen lang levetid, da den nu blev revet ned og inkluderet i overdækningen. Efter denne første etape af overdækningsarbejdet blev afsluttet i 1933, kom Christiansbroen til at markere overgangen mellem den overdækkede og den endnu åbne del af åen. Herfra bevægede arbejdet sig mod øst, indtil åen var overdækket helt til Dynkarkbroen, nutidens Europaplads, i 1957.

I 1989 vedtog byrådet af genåbne åen, og arbejdet med fritlægningen blev påbegyndt i 1995. Igen startede arbejdet ved Christiansbroen, der blev genopført som en traditionel bro, 2007-2008 blev broen nedrevet for at blive erstattet af en ny overgang, der mest af alt tager sig ud som en vej. I 2015 var fritlægningen af åen tilendebragt, men både overdækningen og frilægningen havde sat sine spor på de gamle broer over Aarhus Å.

Se også

Christians Bro på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Christians Bro

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Christians Bro er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.

Litteratur og kilder