Christians Bro

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Christiansbro)
Indlæser kort...
I knap 80 år var Christians Bro mellem Christiansgade og Grønnegade stedet hvor åen løb en under Åboulevarden.

Christians Bro blev opført over åen i 1910. I årene fra 1900 til 1910 var området fra Vester Allé frem mod Christiansgade blev en del af byen. Louisegade på sydsiden var den første til at blive bebygget, og senere dukkede ejendomme op på nordsiden. Det betød, at man fik brug for en ny bro, der kunne føre fra Christiansgade til Nørre Allé.

Opførelsen af den nye bro

Allerede før 1906 har der været interesse i en bro, der skulle forbinde de to gader over åen, men det har ikke været muligt pga. forhindringer i form af økonomi og problemer med at få bevillinger fra bestemte borgere og ejere af de grunde, der har været nødvendige at anvende, for at kunne anlægge en bro.[1]

Snakken om den nye bro spredte sig til medierne. Den 30. november 1909 kunne man blandt andet læse, at der var sat to ejendomme til salg i Christiansgade, som var "særlig godt beliggende lige ved den projekterede Bro over Aaen". Selvom tilladelserne til projektet endnu ikke var kommet i hus, skabte broforbindelsen en bedre sammenhæng i området.

D. 28. april 1910 blev en ansøgning, fra Udvalget for Aarhus Kommunes brolægning, vejvæsen og hovedvandløb, taget op til forhandling ved Aarhus Byråd, om tilladelse til at anlægge en bro over åen, på trækningen imellem Slusebroen og Frederiks Bro. Broen skulle forbinde Christiansgade og Grønnegade. Tilladelse blev bevilliget, med forbehold for at broen skulle opfylde bestemte krav i forhold til byggematerialer, mål, og hensyntagen til forlængelser af og forbindelser til gaderne og vejen langs Aarhus Å.[2]

Overdækningen af broen

I 1932 påbegyndtes projektet om at overdække åen helt. Den øgede industri og beboelse i Aarhus havde haft den konsekvens, at åen var begyndt at virke spærrende for trafikken og havde hygiejniske ulemper for byen, hvormed det var blevet valgt at åen skulle overdækkes, ved hjælp af rørlægning.

Christians Broen blev i 1933 en del af den første overdækning og kom til at markere overgangen mellem den overdækkede og ikke overdækkede del af åen. I 1989 vedtog byrådet af genåbne åen og arbejdet med fritlægningen af åen startede i 1995 og 20 år senere, i 2015, var åen fritlagt fra Mølleparken til udløbet i havnen, hvormed Christians bro blev til en traditionel bro igen. I 2007-2008 blev broen nedrevet for at blive erstattet af en ny.

Se også

Christians Bro på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Christians Bro

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Christians Bro er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.

Kilder

  • Aarhus by's gader og veje, Vejteknisk Udvalg, 1948, Aarhus Stiftsbogtrykkerie A/S
  • Aarhuus Stifts-Tidende (1871-1989), 30. november 1909, s. 5
  • Fode, Henrik, Århus Å: natur og mennesker. [1. oplag]. Århus: Århus Byhistoriske Fond, 2009
  1. Aarhus Byrådsforhandlinger, Mødet d. 15. marts 1906 – s. 757-758
  2. Aarhus Byrådsforhandlinger, Mødet d. 28. April 1910 – s. 35