Anemonehuset

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Nødtørftsbygningen på hjørnet af Kongevejen og Skovbrynet fotograferet i 2012 før renoveringen.

Nede ved Chr. Filtenborgs Plads – der hvor Skovbrynet løber ud i Kongevejen – har i mange år ligget en lille gul stråtækt bygning. Det lille hus er i dag hvidt og går under det idylliske navn navn ”Anemonehuset”. Ordlyden på bygningens side ”HERRER” og ”DAMER” vidner dog om bygningens tidligere og knap så idylliske kaldenavn ”Tissehuset”.

Sporvejenes nødtørftsanstalt

I starten af 1900-tallet opførte aktieselskabet ”Aarhus elektriske Sporvej” en remise og en administrationsbygning på hjørnet mellem Dalgas Avenue, Kongevejen og Skovbrynet, hvor man i dag finder en række ældreboliger. Grunden til det nye byggeri blev afstået af kommunen, og ”Aarhus elektriske Sporvej” forpligtigede sig samtidigt til at opføre et nødtørftshus mellem administrationsbygningen og remisen.

Plantegningen, der blev forelagt byrådet i april 1908, viser, hvordan en flytning af Sporvejenes planlagte administrationsbygning, ville placere den op ad den planlagte toiletbygning. Byrådet enedes i stedet om at placere bygningen ved punkt A.

Administrationsbygningen blev dog opført 15 alen - knap 9,5 meter - længere tilbage end først planlagt, hvilket ville placere nødtørftshuset helt op ad selskabet fine nye bygning. Med en anbefaling fra Skovudvalget søgte selskabet derfor 30. april 1908 byrådet om tilladelse til at opføre nødtørftsbygningen i skovbrynet syd for den nye bygning.

Flere byrådsmedlemmer udtrykte dog bekymring over, at det nye nødtørftshus ville være til gene for skovgæsterne. Blandt disse var byrådsmedlem Filtenborg, som selv havde bolig i den store Villa Alba ved hjørnet af Strandvejen. Filtenborg ”ansaa det for en Fejl, at Selskabet ikke havde faaet Paabud om at lægge Anstalten inde i selve Administrationsbygningen”, men ”hvor kedeligt det end var, var der vel ingen anden Udvej end at lægge Anstalten ovre ved Skoven, hvor den vilde være ret skjult; men det var særdeles rimeligt, at man stillede større Fordringer til Bygningens Udseende.”

Selskabet fik dermed dets vilje, om end der måtte postes flere penge i nødtørftsbygningens udseende, så skovgæsterne og Filtenborg fik noget pænt at kikke på. Da det lille hus blev placeret ved, hvad der dengang var indgangen til skovområdet Friheden, blev den kaldt ”Nødtørftsanstalten Friheden”.

Trængende skovgæster

I februar 1909 blev det kommunens Brolægningsudvalg, frem for ”Aarhus elektriske Sporvej” der kunne overtage og fuldføre opførelsen af nødtørftshuset. Det lille tissehus skulle nemlig fungere som en af nødtørftsanstalterne ved den store landsudstilling, der skulle finde sted ved området omkring Tangkrogen om sommeren samme år. Under landsudstillingen kunne 1130 trængende personer benytte sig af det bemandede nødtørftshus i skovbrynet, mens det i samme periode året efter drejede sig om 1853 personer.

Udflugter til skoven var populært i starten af 1900-tallet, og mange af skovgæsterne tog gerne sporvognen til remisen ved Chr. Filtenborgs Plads, hvorfra de enten kunne gå et par hundrede meter hen til Restaurant Friheden eller tage en droske ud til Varna Pavillonen eller Ørnereden. Nødtørftshuset blev derfor flittigt benyttet i sommermånederne, mens det om vinteren ofte stod ubenyttet hen.

Anemonehuset bliver til

I knap hundrede år levede det gamle tissehus en stille tilværelse, hvor husets tissekone sørgede for at holde det pænt og rent for gæsterne.

Byrådet vedtog 21. januar 2004, at de offentlige toiletter, som administreres at Magistratens 2. Afdeling, Vej & Kloak, og som var bemandet af såkaldte "tissekoner" skulle nedlægges 1. januar 2005. Toiletterne skulle erstattes med reklamefinansierede og brugerbetalte toiletter. Dette gjaldt også Anemonehuset.

I 2012 gav kommunen tilladelse til, at børnehaven Solhjem kunne leje den efterhånden temmelig forfaldne bygning til brug for deres skovbørnehave. Mod en lav husleje skulle børnehaven selv stå for renoveringen, der først og fremmest indebar en afmontering af de gamle toiletter og nedrivning af skillevæggene. Gulv, loft og ydervægge blev renoveret, mens stråtaget fik en tiltrængt udskiftning. Samtidigt vendte det gamle tissehus tilbage til de oprindelige hvide farver, der var kendetegnende for landsudstillingen i 1909, der gik under tilnavnet ”Den hvide by”. Endelig i 2013 kunne ”Anemonerne” indtage deres nye ”Anemonehus”.

Anemonehuset efter renoveringen i 2014.

Se også

Litteratur og kilder