Strandvejen 10A

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Tømrermester Chr. Jacobsens ejendom på Strandvejen 10A og 10B.
Foto: Phillip Fangel, 19-06-2021
Strandvejen 10A hører til den bygningshistoriske kategori:
Private hjem; Etageejendomme

Strandvejen 10A er en adresse på Strandvejen ved den historiske havnefront i det centrale Aarhus. På adressen findes i dag en 6½-etager høj boligejendom tegnet af arkitekt Peder Møller og opført i 1936 for tømrermester Chr. M. Jacobsen. Bygningen, der er en funkis-inspireret murermesterejendom, blev opført i samme stil og udseende som nabobygningen på Strandvejen 10B. Bygningen er udført i røde mursten, med kviste og rødt tegltag samt gennemgående karnapper med altaner ud til både gade- og gårdsiden. Der er pudsede fatninger omkring vinduerne og karakteristisk runde vinduer over indgangsdørene.

I efteråret 1936 lykkedes det for tømrermester Chr. M Jacobsen at erhverve sig grundene på Strandvejen 10-12 af Ejendomsaktieselskabet 5. marts 1935. I mange år havde de store skrænter ned til støttemurene ved Strandvejen været henlagt som haver til villaerne på Heibergsgade. I oktober 1936 var det store udgravningsarbejde til bygningerne igangsat og det forventedes da at bygningerne var under tag inden julen 1936. Bygningen i nr. 10A blev færdigopført før byggeriet af 10B påbegyndtes.

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Strandvejen 10A er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

SAVE-registrering

I 2012 blev ejendommen senest SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 4. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget i Kommuneplanen som bevaringsværdige.

Miljøbeskrivelse

Den historiske havnefront er dannet i takt med havnens udvikling fra åhavn til industriel kysthavn, byens fysiske udvidelse mod både nord og syd, landfyldninger til havnearealer samt den gradvise befolkningsforøgelse igennem 1800-tallet.

Havnefronten består hovedsageligt af østvendte bygninger med front mod Aarhusbugten. Den historiske strækning kan i store træk siges at gå fra SkansepalæetStrandvejen i syd til Skovvejen i nord. De fleste af bygningerne langs havnefronten blev opført fra midten af 1800-tallet (og især efter 1870) til de første årtier af 1900-tallet.

Havnefrontens bygninger og tilstødende områder kan i sin udstrækning opfattes kompakt og omsluttende som en bevidst konstrueret mur. Den lettere kurvede strækning har med sine mange etagebygninger historisk set udgjort en særlig fysisk adskillelse mellem bykernen og vandet, men på samme tid åbner den karakteristiske front sig også som en slags indgangsport for byens gæster fra vandsiden. Som i mange andre kystnære byer har også havnefronten i Aarhus været kendetegnet ved et særligt bymiljø, der trækker spor til det maritime, det rå og det industrialiserende Aarhus. I dag er størstedelen af den historiske havnefronts bygninger præget af at ligge i anden række med et udsyn til større havneudvidelser, den nye offentlige transportform Letbanen, en nyere omdannelse af de bynære havnearealer samt en fremtrædende fredeliggørelse af de gamle havnekajer.

Arkitektonisk er bygningerne fra havnefrontens anlægsfase domineret af bastioner som Skansepalæet og Mejlborg, domiciler for fremtrædende virksomheder såvel som patricierboliger og større etageejendomme. Mod nord og syd er der også indslag af mere beskedne byhuse. Alle har front mod havet.

Den samlede strækning byder på en helt særlig identitet, der fortæller historien om en by, der er vokset i takt med havnens betydning. Nye tider og nye måder at benytte havnen og havet kombineret med udflytningen af den bynære industrielle havn har betydet et væsentligt fald i maritime forretninger. Hvor der tidligere var den ene skibshandel, knejpe og sømandsrelaterede gesjæft efter den anden, er havnefronten i dag blevet mere konventionel og etableret som en del af samlet moderne by.

Miljøbeskrivelsen af den historiske havnefront indgår som en del af EU Interreg-projektet WaVE, som Aarhus Stadsarkiv tager del i. Projektet sætter et øget fokus på fysiske kulturmiljøer ved vandet. Deltagere fra seks lande undersøger kulturarvens betydning for identitet, vækst og investeringer. Aarhus Stadsarkiv har peget på tre områder i Aarhus: åstrækningen, den tidligere industrihavn og den historiske havnefront.

Se også

Strandvejen 10A på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=84317

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Strandvejen 10A er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Litteratur og kilder