Søndre Badeanstalt

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Søndre Badeanstalt med udsigt mod Aarhus ca.1903

Søndre Badeanstalt blev oprindelig opført ved Strandvejen neden for Wallensteins Skanse i 1885. Men da arbejdet med anlæggelsen af Sydhavnen gik i gang i 1905, måtte en ny placering findes, og badeanstalten blev flyttet til stranden nedenfor Chr. Filtenborgs Plads.
I begyndelsen af 1920erne blev badeanstaltens kvindeafsnit flyttet længere sydpå for at komme på større afstand af kloakudløbet ved Tangkrogen.

Badeanstalten var opført på pæle. Når badesæsonen var forbi, blev de aflange træbygninger taget ned og pælene fjernet, indtil det igen blev sommer. Selvom man på den måde forsøgte at skåne bygningerne, skete det alligevel, at de fik skader, og endda slået til pindebrænde, når en voldsom sommerstorm rasede.

Søndre Badeanstalt var ligesom byens øvrige badeanstalter på den tid opdelt i mande- og kvindeafsnit. Den blev benyttet af børnene fra skolerne på Frederiksbjerg, som fra Kristi Himmelfartsdag til september måtte så gå den lange vej ud til Tangkrogen for at bade i gymnastiktimerne. Uden for skoletiden og i ferierne badeanstalten benyttes gratis af byens øvrige borgere.
Badeanstalten blev i begyndelsen af 1900-tallet flittigt besøgt af gående og cyklende århusianere. Der var en stigende fokus på sundhed i befolkningen, og havets salte vand blev anset for at hærde kroppen.

Skolebadning ved Søndre Badeanstalt i 1905
I skolernes ferie var der i perioder mulighed for at lære at svømme. Således annoncerede gymnastiklærer Peter Schultz i juli 1914 i Aarhuus Stifts-Tidende, at ”Undervisning gives i Svømning paa søndre Badeanstalt de mellemste Dage i Ugen fra 7 til 10 Fm. 2½ Kr. pr. Mnd. 3 Lektioner ugentlig. Bademesteren modtager Indmeldelser.1

For det erfarne svømmere var der mulighed for at deltage, når Aarhus Gymnastikforening afholdt svømmekonkurrencer.

Aarhus Atletklubs reklame i Aarhus Stifts-Tidende juni 1910

En overgang kunne badeanstaltens brugere supplere svømning og solbadning med træning i et "frilufts-gymnasium i mindre stil"2, som Aarhus Atletklub lod indrette i 1910. Her kunne man træne med håndvægte og sandowske apparater, udviklet af verdens første professionelle bodybuilder Eugen Sandow ’The Magnificient’ (1867-1925).

Skolebadningen blev forbudt i 1950, fordi vandet i Århusbugten var urent og forurenet med bakterier fra spildevand. og badeanstalten blev nedlagt i 1954.


Se mere om Badeanstalter i Aarhus.


Kilder og litteratur

1. Aarhuus Stifts-Tidende 13.juli 1914 s.5
2. Aarhuus Stifts-Tidende 16.juni 1910 s.2