Peter Vestergaard Vesterbak (1913-1986)

Fra AarhusWiki
Peter Vestergaard Vesterbak

Skoleinspektør Peter Vestergaard Vesterbak medlem af Aarhus Byråd 1. april 1962-1966. 2. næstformand 1. april 1962-1966 for Det Konservative Folkeparti.

Født 28. maj 1913 i Aarhus, død 13. oktober 1986. Forældre: Forvalter Jørgen Andersen Jørgensen og hustru Jensine Sørensen. Gift 28. juli 1942 i Horsens med lærerinde Gerda Bie Thyssen, født 10. april 1916 i Snejbjerg sogn, Ringkøbing amt, datter af gårdejer Hans Peter Thyssen og hustru Maren Bie.

Karriere

Vesterbak voksede op på Trøjborg, og efter mellemskoleeksamen fra Finsensgades Skole kom han 1929 i lære i en støbegodsforretning og afsluttede en uddannelse som handelsmedhjælper 1933. Derefter kom han på Aarhus Seminarium og bestod lærereksamen i 1938. Efter vikartjeneste ved Frederiks Allés Skole blev han 1941 fast ansat ved Aarhus kommunes skolevæsen og virkede som lærer, fra 1957 tillige som skolebibliotekar, ved Nørrebrogades Skole. Samtidig søgte han videreuddannelse ved årskursus i dansk og matematik og tog sløjdlærereksamen 1943. I 1953 udnævntes han til skoleinspektør ved den nyopførte Katrinebjergskole.

Vesterbak og sporten

Hans vigtigste fritidsinteresse har været sporten. I adskillige år virkede han som lærer ved DBU's sommerkursus for gymnastiklærere og instruktører, han var aktiv fodboldspiller og træner for Skovbakken, og 1953-58 var han AGF's fodboldtræner og førte klubbens førstehold frem til Danmarksmesterskabet 1957.

Politik

Vesterbak indvalgtes i byrådet 1962 og udpegedes til konservativ ordfører og 2. viceborgmester. Han lod sig ikke genopstille til valget 1966, da han ønskede helt at hellige sig sit arbejde som skoleinspektør. Både som skolemand og som sportsleder vandt Vesterbak et anset navn, også uden for Aarhus. I den byrådsperiode, hvor han var sat på den vanskelige post som ordfører for oppositionen, blev han respekteret og afholdt for sit rolige omdømme, sin saglighed og sin loyalitet over for modstanderne. Han interesserede sig naturligt nok især for ungdommens og sportens anliggender, men også f.eks. boligspørgsmålet omfattede han med varm interesse.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

 • Skolenævnet for Katrinebjergskolen 1954-57
 • Ungskueudvalget 1962
 • Repræsentantskabet for I/S Midtkraft 1962
 • Bestyrelsen for radiumstationen 1962
 • Aarhus amts skoleråd 1962
 • Bestyrelsen for dansk kommunalkursus i Aarhus 1962
 • Repræsentantskabet for Idrætsparken 1962
 • Repræsentantskabet for Aarhus Teater 1962
 • Økonomiudvalget 1962-65
 • Feriefondsudvalget 1962-66
 • Udvalget vedr. »de store årgange« i Stor-Aarhus 1962-66
 • Børneværnsudvalget 1962-66
 • Udvalget for hospitaler og sociale institutioner 1962-66
 • Samarbejdsnævnet 1962-66

Litteratur og Kilder