Ungskuet i Aarhus

Fra AarhusWiki

Foreningen af jyske Landboforeninger arrangerede siden århundredskiftet (1900) næsten årligt en omfattende landbrugsmesse med skiftende værtsbyer. Udstillingen samlede dyr af mange racer fra hele Jylland til sammenligning og bedømmelse og kan betegnes som Nordeuropas største dyrskue. Første gang dyrskuet afholdtes i Aarhus var i 1897. Skuet kom igen til byen i 1909, året for Landsudstillingen. Senere kom ungskuet til Aarhus i to perioder, først i årene 1957-1959 og sidste gang i årene 1963-1965. Siden er ungskuet permanent flyttet til Herning, senere dog med navnet Landsskuet.

Eksterne links