Navitas

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Navitas (også kaldet Navitas Park), Inge Lehmanns Gade 10 på Aarhus Ø, er et center for uddannelse, forskning og iværksætteri inden for klima, miljø og energi. Den stjerneformet Navitas-bygning blev opført 2011-14 efter tegninger af Kjær & Richter sammen med Christensen & Co. arkitekter. Bygningen er hjemsted for 2.700 studerende, undervisere og forskere ved ingeniøruddannelserne, maskinmesteruddannelsen og Incuba samt iværksættere og virksomheder.

Historie 2002-07

Idéen til Navitas fremkom 3. april 2002, da det socialdemokratiske byrådsmedlem Carsten Linding Jakobsen på vegne af sin byrådsgruppe fremsatte et forslag i byrådet om oprettelse af et Center for Miljø- og Energiforskning i Danmark (CMED). I nogle sammenhænge blev det også betegnet et miljøuniversitet.

Forslaget blev vel modtaget heriblandt af borgmester Louise Gade fra Venstre. Der blev iværksat en række brainstormings- og orienteringsmøder for byrådspolitikkerne, ligesom Aarhus Kommunes Erhvervsafdeling gik i gang med at afklare og opbygge en passende platform, der kunne sandsynliggøre en efterfølgende succes for sådant et center i Aarhus. Kommunens erhvervskontaktudvalg blev også direkte involveret.

Efter mere end to års indsats med mange aktiviteter udarbejdede Teknologisk Institut (v. konsulent Mikkel Agerbæk) et endeligt statusnotat i januar 2005 om de gennemførte aktiviteter og deres resultater. På det tidspunkt var den nye erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV allerede under udarbejdelse. Her gled indsatsen for at etablere et center for miljø- og energi ind; nærmere bestemt under initiativ nr. 4: ”Erhvervslivets innovationsevne”.

I 2007 havde det udviklet sig til et projekt om et innovationscenter for energi på Aarhus Havn. Det skulle ske sammen med Ingeniørhøjskolens og Maskinmesterskolens planer om flytning til Aarhus Havn (i hvert fald delvist). Det blev nu besluttet, at centret skulle have navnet Navitas Park. En forskerpark på dengang skønsmæssigt 10.000 m2 primært forbeholdt firmaer inden for energisektoren.

Byggeri og indvielse 2009-14

Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba dannede i 2009 et konsortium og købte en et areal på havnen. Aarhus Kommune købte undergrunden med henblik på at anlægge et parkeringsanlæg til 450 biler. Inden byggeriet kunne gå i gang, blev der i 2009 afholdt et totalentrepriseudbud, der blev vundet af E. Pihl og Søn sammen med Arkitektfirmaet Kjaer og Richter A/S, Christensen og Co. Arkitekter a/s. Dertil kom Marianne Levinsen Landskab og Alectia A/S.

Første spadestik til byggeriet blev taget i 2011, og den stjerneformede bygning stod færdig i 2014 og blev på 38.000 m2.

Se også

Navitas Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Navitas

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: