Inge Lehmanns Gade

Fra AarhusWiki

Inge Lehmanns Gade er en gade, som ligger på Aarhus Ø.

Navnegruppe med betydende kvinder i den nye bydel Aarhus Ø på Nordhavnen. Navngivet i 2008 efter den danske seismolog og statsgeodæt Inge Lehmann(1888-1993). Hun var født og opvokset i København. Efter matematisk uddannelse på Københavns Universitet blev hun i 1925 assistent ved Den danske Gradmåling, der samme år omdannedes til Geodætisk Institut. Her blev hun chef for den seismologiske afdeling. I 1936 fremsatte hun teorien om, at jordens kerne ikke kun er flydende, men at der også er en inderste fast kerne. Hun fortsatte sit arbejde i en høj alder og blev æresdoktor ved flere universiteter. Overgangen fra jordens indre kerne til den ydre er opkaldt efter Inge Lehmann og kaldes Lehmann-diskontinuiteten.

Inge Lehmanns Gade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Inge Lehmanns Gade

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018