Erhvervskontaktudvalget

Fra AarhusWiki

Erhvervskontaktudvalget (EKU) i Aarhus Kommune blev oprettet ved byrådsbeslutning i 1982 som byens formelle erhvervsråd dvs. som bindeleddet til erhvervslivets organisationer og byens uddannelsesinstitutioner.

Man kan med en vis ret hævde, at Erhvervskontaktudvalget havde (og har) en mere solid position i kommunens politiske system end den, der gjaldt (gælder) for de fleste andre kommuner med traditionelle erhvervsråd placeret udenfor de pågældende kommuners regi.

Medlemmer

Erhvervskontaktudvalget består i dag (2016) af 24 medlemmer, der kommer fra erhvervslivet, fagbevægelsen, byens uddannelsesinstitutioner, det kommunalpolitiske niveau, og det kommunale embedsmandsniveau.

Sammensætningen følger næsten samme princip som ved udvalgets oprettelse i 1982, hvor antallet af medlemmer dog var 20 jf. følgende:

  • 7 repræsentanter fra det kommunal politiske niveau: Magistratens 6 medlemmer, dvs. borgmesteren og de fem rådmænd. Hertil formanden for kommunens økonomiudvalg.
  • 3 repræsentanter for Århus Handels- og Industriforening(senere navneskift til Erhverv Aarhus).
  • 1 repræsentant for Aarhus Haandværkerforening.
  • 1 repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening.
  • 3 repræsentanter for LO Aarhus.
  • 1 repræsentant for Det kooperative Fællesråd.
  • 1 repræsentant for byens uddannelsesinstitutioner.
  • 3 repræsentanter for det kommunale embedsmandsniveau: Stadsdirektøren, chefen for Erhvervsafdelingen og en konsulent som sekretær.

I alt 20 medlemmer.

Der afholdtes fire møder om året: marts, juni, september og december.

Formandskab og politisk kontakt

Man arbejdede de første år med et delt formandskab (mellem borgmesteren og formanden for Handels- og Industriforeningen). I slutningen af 1990´erne ændredes det til et tredelt formandskab, idet formanden for LO også blev medlem af formandskabet. I dag er det således borgmesteren, formanden for LO Aarhus samt formanden for Erhverv Aarhus, der udgør formandskabet.

Det, der har givet erhvervskontaktudvalget dets styrke, er, at det via magistratens medlemsskab er et udvalg, der er på linje med kommunens øvrige helt politiske udvalg. Det har gjort, at initiativer, der var vedtaget i Erhvervskontaktudvalget i samspil mellem kommunen og erhvervslivet, har bundet de politiske medlemmer af Erhvervskontaktudvalget ved den senere behandling i Byrådet. Erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne er med andre ord kommet tæt på Byrådets top (flertal). Det gav en udstrakt grad af fælles fodslag.

Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: