Vækst i Århus

Fra AarhusWiki

Vækst i Århus var betegnelsen for Aarhus Kommunes fire erhvervshandlingsplaner i perioden 1993-2009. Planerne blev udarbejdet af kommunens Erhvervsafdeling og Erhvervskontaktudvalget og skitserede kommunens erhvervspolitiske tiltag for perioder af fire års varighed. En forløber for planerne var Plan 2001, der blev udarbejdet i 1991.

Planerne blev løbende evalueret af forskere fra Aarhus Universitet og Handelshøjskolen, og der blev foretaget rundspørger blandt et repræsentativt udsnit af byens erhvervsvirksomheder om deres syn på byens erhvervspolitik.

Plan 2001, 1991

Plan 2001 blev vedtaget i 1991 og havde følgende fokusområder:

Infrastruktur

 • Lufthavn
 • Havn
 • Veje

Brancher

 • Det fødevareindustrielle kompleks
 • Grafisk industri
 • Tele- og elektronikindustrien

Værktøjer

 • Vækstgrupper
 • Nye uddannelser

Vækst i Århus, 1993-1997

Vækst i Århus havde følgende fokusområder:

 • Nyt kunstmuseum
 • Aarhus Stadion udbygges
 • Idrætshal
 • Byudvikling og byggeri
 • Produkt- og teknologiudvikling
 • Erhvervsfremmeselskab
 • Erhvervsrettede uddannelser
 • Fødevarecenter
 • Aarhus Havn

Vækst i Århus II, 1997-2001

Vækst i Århus II havde følgende fokusområder:

 • Teletariet
 • Den østjyske Filmfond.
 • Kunstmuseet
 • Møntmestergården
 • Aarhus Havn – masterplan.
 • International lufthavn.
 • Civilingeniøruddannelser i Århus.
 • Aarhus som kraftcenter for it- og multimediebranchen.

Vækst i Århus III, 2001-2005

Vækst i Århus III havde følgende fokusområder:

 • Masterplan for IT-vækstcenter Katrinebjerg
 • Innovationsinstitut
 • Landtransportcenter
 • Det fødevareindustrielle kompleks
 • Udviklingsselskab – Århus venture (Incuba)
 • Filmby Århus
 • Multimediehus
 • Markedsføring

Vækst i Århus IV, 2005-2009

Vækst i Århus IV havde seks erhvervspolitiske mål:

 • Arhus skal være et markant internationalt vækstcenter med et stærkt, innovativt og konkurrencedygtigt erhvervsliv samt med en udviklingsorienteret og effektiv offentlig sektor.
 • Aarhus skal udbygge sin position som en attraktiv viden- og uddannelsesby på internationalt niveau.
 • Aarhus skal være en markant kultur- og idrætsby med stærke kulturelle produktionsmiljøer.
 • Aarhus skal styrke sin position som førende service- og handelsby.
 • Aarhus skal være en betydelig destination for fritids- såvel som for erhvervsturisme.
 • Aarhus skal udbygge sin position som knudepunkt i den globale transportstruktur.

Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv:

 • Michael Bruuns arkiv: Planerne findes i æske 55 og 56 med tilhørende evalueringer.
 • Vækst i Århus I-IV på biblioteket.
 • Bruun, Michael O.: På forkant af den globale erhvervsudvikling : Vækst i Århus 1990-2004, Institut for Økonomi og Center for Erhvervshistorie, Aarhus Universitet, 2009. Om planerne se kapitel 12 s. 139-157. Find bogen på biblioteket.