Handelshøjskolen

Fra AarhusWiki

Handelshøjskolen er en højere læreanstalt i merkantile fag, oprettet i 1939 af bestyrelsen på Den Jydske Handelshøjskole. Skolen blev formelt en selvstændig undervisningsinstitution i 1955.

Handelshøjskolen er vokset ud af Den Jydske Handelshøjskole, der på initiativ af Aarhus Handelsforening og Den jyske Handelsstands Centralforening blev oprettet i 1905. I 1939 påbegyndtes undervisning til handelshøjskolens diplomprøve (HD), der var tilrettelagt som et fireårigt aftenstudium. Der blev undervist i regnskabsvæsen og udenrigshandel. Med HD-studiet fik Den Jydske Handelshøjskole status af Handelshøjskole, i den forstand som vi kender i dag.

I henholdsvis 1951 og 1955 oprettedes det treårige erhvervsøkonomiske dagstudium (HA), og det toårige tresproglige korrespondentstudium. Det var den højeste uddannelse i kommercielt sprog inden translatøreksamen.

Efter at Lov om Handelshøjskoler blev vedtaget i 1951, blev skolen løftet ud af Den Jydske Handelshøjskoles regi. Handelshøjskolen blev en selvejende institutioner og fik i 1955 egen fundats.

Handelshøjskolen flyttede i 1968 endegyldigt fra Hans Broges Gade 2 til det nye markant murstensbyggeri på Fuglesangs Allé.

Via bekendtgørelse om Handelshøjskolen i Aarhus bringes skolens virksomhed i 1972 ind under den daværende universitetslov.

Handelshøjskolen i Aarhus havde i 2011 omkring 7.000 studerende. Den blev under navnet ”Handelshøjskolen, Aarhus Universitet” i 2007 en del af Aarhus Universitet.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.161980 longitude=10.182248> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.182248, 56.161980] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>