Mejlgade 72

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Mejlgade 72. Foto: Poul Pedersen (1928-2019), 1966

Mejlgade 72, også kaldet 'Mejlgaarden', er opført i 1930 af murermester A. Madsen og tegnet af arkitekt Carl E. Jensen.

Tidligere bebyggelse på matriklen

Udsnit af matrikelkort over Aarhus Bygrunde, 1865-1867. Kortet viser matrikel 906 i tiden før Kystvejen blev anlagt. Mejlgades matrikler gik hele vejen ned til kysten, og bebyggelsen lå mod Mejlgade. Udsnittet er taget fra kortet på Geodatastyrelsens Historiske kort på nettet, Ejerlav: Århus Bygrunde, Original 1 kort, Kort gyldigt 1865-1867, Plan 4

Inden Kystvejen blev anlagt i begyndelsen af 1870’erne, gik Aarhusbugten helt op til Mejlgades matrikler. Det, der nu er Kystvejen, var indtil da strand og kystlinje, og husene på matriklerne vendte som oftest ud mod Mejlgade med baghaver ud mod vandet. Dette gjaldt også for matrikel 906, hvor Mejlgade 72 ligger.

Før det nye husnummersystems indførelse i 1869 var adressen Mejlgade 94B, mens den derefter var Mejlgade 72. Ved opførelsen af Kystvejen 43 blev matriklen delt i A og B. 906A vendte mod Mejlgade, mens 906B vendte mod Kystvejen.

Frem til 1830’erne lå der en stor købmandsgård i bindingsværk på Mejlgade 94, der nu er Mejlgade 72, 70, 74 og Kystvejen 41, 43 og 45. Gården var ejet af købmand Rasmus Holbech. Holbech døde i 1829 og gården blev i 1831 opdelt i tre ejendomme, der hver blev drevet videre som adskilte købmandsgårde – nr. 74 blev dog senere til en slagterforretning. De nye adresser blev Mejlgade 94A, 94B og 94C.

Den del af gården, der blev til Mejlgade 94B og som senere skulle blive Mejlgade 72, var frem til 1839 ejet af købmand Christian Larsen Schmidt og hans enke efter ham. I 1839 solgte enken gården, og i en notits i Aarhus Stiftstidende beskrev hun, at gården både havde en god indretning og placering i byen, hvis man ønskede at drive en købmandshandel.

Brændevinsbrænderne Peter Meisner og Hans Liisberg overtog herefter gården på Mejlgade 94B. I 1848 flyttede de dog fra gården til Mejlgade 67-69, hvor de fortsatte brænderiet, der senere blev til en af landets største spritfabrikker.

Arkitektonisk beskrivelse

4 1/2 -etages, 6-fags rødstensbygning med mansardtag belagt med eternitskifer. 2 kviste og 1 ovenlys. 4-fags karnap med indbyggede altaner fra 2. til 5. etage. Muret hovedgesims. Underetagen er trukket frem til forkanten af karnapperne og indeholder 2 oprindelige butikker. Tilbagetrukket, afsmiget indgangsparti, herover blændingsfelt med husnummer.

Portåbning. Granittrin ved butikkernes indgangspartier. Nyere, hvidmalede, 1- og 2-fags vinduer med vandret sprosse. Oprindelige, hvidmalede, småsprossede vinduer i trappefag. 1 altan lukket med brunbejdset, 2-fags vindue. Oprindelig, lakeret fyldingsdør med sprossede, facetslebne ruder og herover kanneleret fylding.

Den nordlige butik er ud ført med brunmalet vinduesparti og tilsvarende, tilbagetrukne, lakerede døre med facetslebet rude og overvindue. Den sydlige butik er udført med guldeloxerede aluminiumsvinduer og dør med rude og overvindue; døren er trukket tilbage fra den øvrige facade.

Den arkitektoniske kvalitet: middel Den bygningsmæssige tilstand: middel Samhørighed med omgivelserne: middel Omgivelsernes helhedskarakter: middel

Se også

Mejlgade 72 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Mejlgade 72


Litteratur og kilder