Mejlgade 70

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Mejlgade 70. Foto: Poul Pedersen (1928-2019), 1966

Mejlgade 70 ligger med facaden ud mod Mejlgade. Bygningen er opført i 1878 af murermester S. Rasmussen.

Tidligere bebyggelse på matriklen

Udsnit af matrikelkort over Aarhus Bygrunde, 1865-1867. Kortet viser matrikel 905 i tiden før Kystvejen blev anlagt. Mejlgades matrikler gik hele vejen ned til kysten, og bebyggelsen lå mod Mejlgade. Udsnittet er taget fra kortet på Geodatastyrelsens Historiske kort på nettet, Ejerlav: Århus Bygrunde, Original 1 kort, Kort gyldigt 1865-1867, Plan 4

Inden Kystvejen blev anlagt i begyndelsen af 1870’erne, gik Aarhusbugten helt op til Mejlgades matrikler. Det, der nu er Kystvejen, var indtil da strand og kystlinje, og husene på matriklerne vendte som oftest ud mod Mejlgade med baghaver ud mod vandet. Dette gjaldt også for matrikel 905, hvor Mejlgade 70 ligger.

Før det nye husnummersystems indførelse i 1869 var adressen Mejlgade 94A, mens den derefter var Mejlgade 70. Ved opførelsen af Kystvejen 41 blev matriklen delt i A og B. 905A vendte mod Mejlgade, mens 905B vendte mod Kystvejen.

Frem til 1830’erne lå der en stor købmandsgård i bindingsværk på Mejlgade 94, der nu er Mejlgade 70, 72, 74 og Kystvejen 41, 43 og 45. Gården var ejet af købmand Rasmus Holbech. Holbech døde i 1829 og gården blev i 1831 opdelt i tre ejendomme, der hver blev drevet videre som adskilte købmandsgårde – nr. 74 blev dog senere til en slagterforretning. De nye adresser blev Mejlgade 94A, 94B og 94C.

Holbechs søn, der også hed Rasmus Holbech, ejede herefter den del af den gamle købmandsgård, der var blevet til 94A og som i dag er Mejlgade 70. Gården bestod i 1837 af et ni fags bindingsværksforhus i en etage, som var indrettet til beboelse for to familier. Ejendommen havde en port på to fag og en kælder under syv fag. Baghuset på fire fag var indrettet til stald og havde en etage. Gården havde derudover et halvtag på fire fag, gårdsrum og haveplads samt et plankeværk på syv fag.

Holbech døde allerede i 1837 og gården på Mejlgade 94A blev overtaget af skomagermester Jens Peter Basse. Efter J.P. Basses død solgte hans arvinger i 1873 gården, der nu havde skiftet adresse til Mejlgade 70, til madame J. Petersen, der åbnede et værtshus på matriklen. I 1875 opkøbte intendant Adolf Speyer og arkitekt Sophus Petersen en del af grunden mod kysten, hvor beboelseshuset på Kystvejen 41 og 43 blev opført.

Arkitektonisk beskrivelse

Den grundmurede beboelsesbygning er to etager høj. Den pudsede og malede facade omfatter syv vinduesfag, hvoraf midterfaget i stueetagen er en portindkørsel. Vinduerne er tofags med store ruder. Den velbevarede facade er i øvrigt horisontalt inddelt ved bæltegesims og en sålhænksgesims under vinduerne på første sal. Vinkeltaget er teglhængt og er forsynet med kviste på to og tre fag, som er rytmisk placeret. Husets vedligeholdelse er slet. Bygningshistorie: Bygningen blev op-ført i 1878 af murermester S. Rasmussen.

Se også

Mejlgade 70 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Mejlgade 70

Litteratur og kilder