Mejlgade 44

Fra AarhusWiki

Mejlgade 44, baggården i dag sammenlagt med Mejlgade 42. Historiske matrikler i Aarhus midtby, oprindeligt gennemgående fra Mejlgade til kysten.

Mejlgade 44 (og nabogrunden 42) gik oprindeligt helt fra Mejlgade til Kystvejen. Husene på Kystvejen ud for grunden er således først opført efter 1910/20. Det grundmurende forhus mod gaden, Mejlgade 44, er en af Aarhus’ ældste klassicistiske ejendomme fra ca. 1810, og sidelængen i bindingsværk er fra 1813. Begge bygninger afløste ældre bindingsværksejendomme på stedet. Ved opførelsen af fabriksanlæggene i baggården og sammenlægningen af de to grunde i midten af 1940’erne mistede man synsmæssigt forståelsen af den historiske sammenhæng mellem det smalle forhus, den lange sidelænge, oprindeligt med gavl mod gaden, og den dybe grund.

Den lange, smalle grund med direkte adgang til kysten gav mulighed for en række specielle erhverv. Mest bemærkelsesværdig var Kystpavillonen, en toetages bygning, for størstedelen af træ, som lå lidt tilbage fra gaden med en have foran. Den eksisterende i de sidste årtier af 1800-tallet. Dens adresse var Kystvejen nr. 21. I stuen var der en veranda og almindelig restaurant, på 1. sal en varietésal, hvortil man kom op ad en snæver og stejl trætrappe, som endte i en temmelig smal dør til salen. Bag buffetén førte en gang ud til nogle rum, der blev brugt som artistværelser, og til en bagtrappe, som endte i gården til Mejlgade 44, hvor der i sin tid fandtes et hotel. Senere var der mindre håndværks- og industrivirksomheder på grunden.

Ejendommene i baggården Mejlgade 44 udgøres af Dansk Special-Boltefabrik. De nuværende bygninger er fra 1945 med en udvidelse fra 1950. Anlægget er funktionsopdelt med kontorer i bygningen til venstre set fra porten, lager i bagbygningens venstre del og kontorer i det resterende. Det er et tidstypisk anlæg tegnet af arkitekt Thyge Klemann, en af de vigtigste og mest benyttede arkitekter bag industribyggerier i Aarhus.

Dansk Special-Boltefabrik er fra 1919 og eksisterer fortsat, nu i Galten.

Kilder, film, billeder og litteratur