Gustav Marius Nielsen (1905-1992)

Fra AarhusWiki
Gustav Marius Nielsen

Tømrer, senere formand Gustav Marius Nielsen, medlem af Aarhus Byråd 1. april 1954 - 31. marts 1958 og 1. oktober 1958 - 31. marts 1970 for Socialdemokratiet.

Født 16. maj 1905 i Fredericia.

Forældre: Væver Niels Peter Gustav Adolf Nielsen og hustru Else Marie. Gift 26. december 1928 i Aarhus med Oda Mathilde Strøm Nielsen, født 8. april 1903 i København, datter af blikkenslager Thorvald Nielsen og hustru Emma.

Karriere

Efter mellemskoleeksamen fra Silkeborg kommunale Mellem- og Realskole kom Nielsen i tømrerlære. Han blev udlært i 1924 og arbejdede en årrække som tømrersvend i Hustømrernes A/S i Aarhus. Senere var han formand hos murermester K. Aasted Sørensen og i 1945-55 i entreprenørfirmaet Christiani & Nielsen. Foruden forskellige andre kurser tog han et tre måneders kursus i arbejdsforhold ved Aarhus Universitet i 1940.

Forenings- og organisationsarbejde

Nielsen kom tidligt ind i det faglige organisationsarbejde og blev i 1939 medlem af bestyrelsen for Hustømrernes Fagforening, for hvilken han var formand 1957-66. Herudover havde Nielsen en længere række tillidshverv. han var medlem af:

 • Tømrernes Forbunds forretningsudvalg
 • Jyske Tømreres Samvirke (formand)
 • Byggefagenes Samvirke i Århus (formand)
 • Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Tømrerforbund (fra 1960)
 • Bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening, Århus søndre kreds (formand)
 • Sygekassen Århus (fra 1950)
 • Århus Brugsforening (kredsformand)
 • Århus Lejerforening (næstformand)
 • Demokratens kontrolkomité og bladudvalg
 • Boligtilsynsrådet for Vestre Landsretskreds.

Politik

Nielsen indvalgtes i byrådet 1954. Han blev ikke genvalgt i 1958, men ved borgmester S. Unmack Larsens udtræden 1. oktober samme år blev han atter medlem. Herefter blev han genvalgt i 1962 og 1966. Nielsen havde en alsidig virksomhed inden for den århusianske arbejderbevægelse og hans energiske og djærve personlighed prægede også hans arbejde i byrådet. Det er især de tekniske anliggender, der interesserede ham, og han gjorde en betydelig indsats som formand for de kommunale værker og for Aarhus Renholdningsselskab, hvor han en overgang i 1963 fungerede som direktør.

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Brandkommissionen 1954-
 • Udvalget for kommunale værker 1954-1970
 • Droscheudvalget 1954-
 • Sundhedskommissionen 1954-
 • Repræsentantskabet for Idrætsparken 1954 og 1962
 • Huslejenævnet i søndre kreds 1954-, Teknisk udvalg 1954-58 og 1961-70
 • Repræsentantskabet for Aarhus Renholdningsselskab 1959-
 • Dispositionsplanskommonen 1962-
 • Boligkommissionen 1962-
 • Nævningegrundlisteudvalget 1962-
 • Repræsentantskabet for I/S Midtkraft 1962-
 • Egnsplanskommissionen 1962-
 • Bestyrelsen for Frederiksbjerg Boligselskab 1962-
 • Boliganvisningsudvalget 1966-
 • Civilforsvarskommissionen og civilforsvarsforbundet 1966-
 • Overtaksationskommissionen 1966-
 • Vurderingsankenævnet 1966-
 • Bestyrelsen for Århus Teknikum 1966-
 • Vurderingsmand i søndre skyldkreds, 2. distrikt, og maskinsynsmand 1966

Litteratur og Kilder