Danmarks mest attraktive uddannelsesby

Fra AarhusWiki

Første udgave af den følgende tekst er skrevet af tidligere erhvervschef Michael O. Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.


Under overskriften Danmarks mest attraktive uddannelsesby lancerede Aarhus Kommune og byens uddannelsesinstitutioner i sommeren 2003 en fælles strategi for udviklingen af Aarhus som studieby. Det førte bl.a. i 2004 til etableringen af Studenterhus AarhusToldboden og Uddannelsesportalen.


Styregruppe

Initiativet til Danmarks mest attraktive uddannelsesby tog afsæt i erhvervshandlingsplanen Vækst i Århus III (2001- 2005), hvor punkt 6.2A havde overskriften ”Strategien for udvikling af uddannelsessektoren i Århus”.

Således havde Erhvervskontaktudvalget i december 2001 nedsat en styregruppe. Det var med erhvervschef Michael Otto Bruun fra kommunen som formand og med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne som medlemmer.

I første omgang udvalgte man Epinion (blandt byens stærkeste konsulentfirmaer) til at udarbejde en swot- analyse (stærke/svage sider; muligheder/trusler). Første møde i styregruppen fandt sted i marts 2002.

Det politiske spil om et uddannelsespolitisk oplæg 2002-03

I december 2002 fremlagde borgmester Louise Gade (Venstre) med afsæt i styregruppens foreløbige arbejde sine visioner for pressen vedr. et styrket kommunalt samspil med uddannelsessektoren. Samtidig arbejdede den socialdemokratiske byrådsgruppe (der ved valget i november 2001 havde mistet borgmesterposten) som et modsvar på et tilsvarende initiativ, som dog først forelå i januar 2003.

Borgmesterens afdeling havde på det tidspunkt nået at udarbejde et kompromisforslag mellem borgmester Louise Gades og den socialdemokratiske byrådsgruppes uddannelsespolitiske oplæg. Dette kompromisforslag blev vedtaget af byrådet 8. januar 2003 som et fælles tværpolitisk oplæg, der efterfølgende kunne arbejdes videre med.

Strategi- og handlingsplan 2003

Som et resultat af byrådets vedtagelse af et fælles oplæg i januar 2003, blev styregruppen udvidet, og møderækken blev forlænget med endnu et par møder. Endelig skulle uddannelsesstrategien forelægges Erhvervskontaktudvalget i juni 2003 og være klar til at indgå i budgetforhandlingerne for budget 2004-05. Der blev nu holdt fire såkaldte fokusmøder med den aarhusianske uddannelsessektor (lange, mellemlange og korte uddannelser samt de specielle pulsuddannelser). Det tog hele foråret, men i juni 2003 forelå en strategi og en handlingsplan.

Strategien bestod af følgende fire punkter:

  • Konkrete kommunale initiativer.
  • Samspillet mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren.
  • Samarbejdet mellem byens uddannelsesinstitutioner.
  • Markedsføring af Aarhus som uddannelsesby.

Blandt de konkrete initiativer var etableringen af Studenterhus AarhusToldboden (implementeret marts 2004) samt Uddannelsesportalen (december 2004).


Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv:

56° 9' 20.40" N, 10° 12' 47.99" E