Alf Volmer Fris Jensen (1897-1967)

Fra AarhusWiki
Alf Volmer Fris Jensen

Bankbud Alf Volmer Fris Jensen, medlem af Aarhus Byråd 14. marts 1952 - 31. marts 1954, for Det Konservative Folkeparti.

Født 23. juli 1897 i Andrup, Rolsø sogn, Randers amt, død 12. juli 1967 i Tved sogn, Randers amt. Forældre: Rasmus Friis Jensen og hustru Ane Cathrine Hansigne Jensen Bonde. Gift 22. juli 1925 i Aarhus med Ingrid Bak Sørensen, født 21. juli 1897 i Aarhus, datter af Ole Bak Sørensen og hustru Maren Andersen.

Karriere

Jensen var oprindelig handelsuddannet. Efter arbejde i en brugsforening og på et bogforlag blev han forretningsfører i KFUM. I 1924 blev han ansat i Handelsbanken i Aarhus og fik efterhånden en betroet stilling som leder af bankens budtjeneste. Hans interesser lå mest på det kirkelige og musikalske område.

Jensens andre poster

Han var medlem af domsognets menighedsråd, hvor han virkede som præstelønningskasserer, formand for Kristelig Lytterforening for Aarhus og Omegn og for FDF's fjerde kreds. Endvidere var han formand for forældrekredsen ved Ny Munkegades Skole, og han tog initiativet til oprettelsen af feriekolonien Svampedam. Endelig stiftede han ensemblet Fris-Kvartetten. 1964 tog han afsked fra banken og flyttede til Mols, hvor han i sin sidste levetid fungerede som kirkebetjent og kirkesanger ved Knebel kirke samt dirigent af Molskoret.

Jensen indtrådte i byrådet midt i en periode som afløser af Kai Blicher, men gled ud ved næste valg.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder