Kai Hilmer Blicher (1889-1980)

Fra AarhusWiki
Kai Hilmer Blicher

Vicekonsul og direktør Kai Hilmer Blicher, medlem af Aarhus Byråd 15. november 1934 - 14. marts 1952, og 1. april 1954-31. marts 1958 for Det Konservative Folkeparti. Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Norske St. Orden, Ridder 1. klasse.

Født 11. januar 1889 i Aarhus, død 24. december 1980. Forældre: Bogholder P.M. Blicher og hustru Emma Valborg Petersen. Gift 31. marts 1915 i Aarhus med Ebba Edith Selma Møller, født 29. november 1889 i Aarhus, død 21. februar 1965 i Aarhus, datter af tandlæge I. G. Møller og hustru Marie Kunze.

Karriere

Efter at have taget præliminæreksamen fra Katedralskolen i 1904 fik Kai Blicher sin uddannelse inden for korn- og foderstofbranchen, først i firmaet Joh. Baune og Co. og siden i Korn- og Foderstof Kompagniet. I 1915 startede han med små midler Østjydsk Korn- og Foderstofforretning, og med energi og dygtighed oparbejdedes denne forretning. Efter at Blicher i 1930 var blevet direktør for Aarhus Dampmølle, udvidedes også dette firma til en omfattende forretning.

Bestyrelsesposter

Hans evne til at træffe indsigtsfulde dispositioner blev snart almindelig anerkendt, og fra forskellig side har man i tidens løb søgt at drage nytte heraf. Hans virke som formand i bestyrelserne for de af ham ledede virksomheder flere andre virksomheder:

 • A/S Aarhus Foderstofimport,
 • A/S Mads Amby, Ålborg,
 • Jydsk L.K.C. Vækstfoderfabrik A/S
 • A/S Fillerup Mølle
 • Medlemskabet af A/S Hans Schourups bestyrelse
 • Aarhuus Privatbanks repræsentantskab og bestyrelse

Forenings- og organisationsarbejde

Tidligt indfangedes Blicher af organisationsarbejde. Hans interesser for handelens forhold førte ham ind i et indflydelsesrigt og påskønnet arbejde for talrige foreninger.

 • Medlem af bestyrelsen for Aarhus Handelsforening 1928-50, de sidste 13 år som formand og siden som æresmedlem.
 • Medlem af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening 1937-49 og formand her 1942-49
 • Medlem af Provinshandelskammeret 1940-49, hvor han var formand 1944-49
 • Medlem Den danske Handelstands Fællesrepræsentations Forretningsudvalg 1940-49
 • Medlem af Vareforsyningsrådet 1944-49
 • Medlem af bestyrelsen for Foreningen af danske Korneksportører
 • Formandskabet i Foreningen af danske Handelsmøller, i Sammenslutningen af Jydske Handelsmøller og i Brødkornkontoret
 • Korneksportudvalget, som handelskyndigt medlem af Vestre Landsret og som medlem af Københavns bedømmelses- og voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandelen.

Politik og andre poster

I 1931 udnævntes han til brasiliansk vicekonsul. Blichers stærke lokale interesser førte i 1934 til, at han af de konservative indvalgtes i byrådet, hvor han med en kort afbrydelse virkede til 1958. Han arbejde naturligt mest for handelens interesser og dernæst for havneanliggender. Han blev flittigt benyttet af de konservative som deres talsmand og søgte gerne den raske debat.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Kai Hilmer Blicher

Kai Hilmer Blicher på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Kai Hilmer Blicher i AarhusArkivet

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale