Udflytning af Landbohøjskolen 2002-03

Fra AarhusWiki

Den følgende beretning er skrevet af tidligere erhvervschef Michael O. Bruun i 2015 og er redigeret af Aarhus Stadsarkiv.


I 2002-03 iværksatte Aarhus Kommune gennem Erhvervsafdelingen et lobbyarbejde for at udflytte Landbohøjskolen i København til en placering i Østjylland. Der argumenteredes for, at det kunne løse skolens pladsproblemer og kunne bringe skolen tættere på landbruget i Jylland, hvor der manglede dyrlæger med kendskab til avlsdyr. Fra ministeriel side i Fødevareministeriet var der dog ikke opbakning til sagen, og planerne ebbede ud i 2003, selvom de dog kortvarigt var fremme igen i 2015.


Møde med fødevareministeren

I efteråret 2002 havde Aarhus Kommune fra ”pålidelig” kilde fået indtryk af, at Landbohøjskolen på Frederiksberg var i visse vanskeligheder dels med manglende kapacitet dels med studenteroptaget, der efterhånden var stærkt domineret af de såkaldte ”hunde-katte piger” fra det nordsjællandske borgerskab. Man savnede dyrlæger til de store avlsdyr. Hertil kom, at disse avlsdyr ”søgte mod vest”. Der var efterhånden ikke en ko tilbage på Sjælland. En løsning på denne problemstilling var en flytning af Landbohøjskolen til Jylland. Det ville Aarhus Kommune gerne hjælpe med!

Det lykkedes at få aftalt et møde mellem Aarhus´ borgmester Louise Gade og fødevareminister Mariann Fischer Boel 25. september 2002. Landbohøjskolen hørte formelt hjemme i Videnskabsministeriets regi. Men vi vurderede, at skulle en flytning nyde politisk opbakning, var Fødevareministeriet et nøgleministerium.

Selvom de to politikere (minister og borgmester) tilhørte samme parti (Venstre) var mødet ikke særligt vellykket. Stemningen var klart negativ fra starten. Mødet endte dog med en lille åbning fra ministerens side. Kunne kommunen komme med et gennemarbejdet projekt med den fornødne fagpolitiske opbakning, ville ministeren love at se på det!

MAPP-Centret på Handelshøjskolen

Et andet spørgsmål, der blev vendt på mødet, var ministeriets nylige udmelding om ikke længere at ville støtte MAPP-CentretHandelshøjskolen i Aarhus. MAPP-Centret var et videnskabeligt center for ”markedsstyret produkt- og procesudvikling i dansk fødevareindustri”. Støtten til dette center ønskede Fødevareministeriet overflyttet til Videnskabsministeriet. Også dette problem lovede ministeriet at se på igen.

Aarhus Kommune arbejdede nu videre med sagerne ind i foråret 2003. Det skete ikke mindst ved diverse møder med nøglepersoner fra fødevareerhvervet. Dog uden den store opbakning.

I juli 2003 blev der imidlertid etableret en jysk-fynsk arbejdsgruppe vedr. ”udflytning af statslige arbejdspladser”. Også dengang ligesom i 2015 var det blevet aktuelt efter et regeringsskifte. Vores initiativ vedr. Landbohøjskolen blev nu overført hertil. I oktober 2003 forelå gruppens syv bud på mulige udflytninger: ”Forslag til udflytning af eksisterende statslige arbejdspladser til det jysk-fynske område”. Lige meget hjalp det. Landbohøjskolen blev ikke flyttet en eneste millimeter.

Udflytning af statslige arbejdspladser i 2015

Sjovt nok dukkede forslaget om en udflytning af Landbohøjskolen op igen i Jyllands-Postens søndagsudgave 9. august 2015. Det skete i kølvandet på den nye Venstre-regerings udmelding om flytning af statslige arbejdspladser til Udkantsdanmark.


Se også

Erhvervspolitik i Aarhus.

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv: