Tiden, Byen og Manden

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Tiden, Byen og Manden er en bronzeskulptur, der forestiller Aarhus' tidligere borgmester fra 1958 til 1971, Bernhardt Jensen. Jensen, der blev kendt som den cyklende borgmester, fordi han afskaffede borgmesterbilen og altid cyklede til sine destinationer, er i skulpturen afbilledet med sin cykel ved sin siden. Cyklens hjul ligner ure, hvor stellet fungerer som visere. De peger i hver sin retning og får en til at tænke på fortid og fremtid.

Tiden, Byen og Manden er udført af kunstneren, Jan Balling, og opstillet, hvor Frederiksgade møder Åboulevarden på den sydlige siden af Aarhus Å og Frederiksbroen.

Netop på dette sted skulle have været anlagt en firesporet vej med navnet, Ny Hovedgade, der skulle skabe bedre trafikale vilkår gennem Aarhus midtby. Planen var, at Ny Hovedgade skulle starte ved Rådhuset og ende ved Nørreport og på sin vej skære tværs igennem den historiske bykerne. Særligt hårdt ville det gå ud over Latinerkvarteret.

Bernhardt Jensen var som en del af Aarhus Byråd oprindeligt med til at vedtage Ny Hovedgade-planen i 1954. På grund af manglende økonomi blev projektet dog udskudt, og Jensen blev senere modstander af det. Som borgmester fik han i årene 1962-64 nedsat et fagudvalg til at kortlægge byens kulturarvsværdier, blandt andet for at belyse, hvad der ville gå tabt ved anlæggelsen af Ny Hovedgade. I 1866 var han alligevel den eneste i byrådet, der stemte imod, at projektet stadig skulle gennemføres, og han var dermed ene mand om at standse det. Med tiden vandt han dog tilslutning i byrådet, der til sidst skrev Ny Hovedgade ud af planlægningen for den indre by. Således var Bernhardt Jensen medvirkende til, at den historiske bykerne blev bevaret.

I bogen, "Bernhardt Jensen - alle tiders århusianer", beskriver Jan Balling skulpturen således: "Skulpturen er en hyldest til Bernhardt Jensen og til byen han var med til at forme, men den er især en hyldest til det talent, hvormed han gjorde det. Har denne historie en morale må den være: Hvad tiden dikterer som fremskridt er ikke altid et skridt fremad. Vigtigst er, at vi former tiden med talent."

Litteratur og kilder