Søren Ørum (1815-1888)

Fra AarhusWiki
Søren Ørum i 1880

Snedkermester Søren Ørum medlem af Aarhus Borgerrepræsentation senere Aarhus Byråd 17. januar 1856 - ca. 31. december 1869

Døbt 5. februar 1815 i Randers, død 22. april 1888 i Aarhus. Forældre: toldbetjent Janus Ørum og hustru Marie Cathrine Ehnhaus. Gift 20. juni 1848 i Randers med Kirstine Laage, født 26. maj 1830 i Vejle, død 1. september 1893 i Aarhus, datter af korporal ved garnisonen Anders Christopher Laage og hustru Maren Jensdatter.

Karriere

Ørum tog den 12. oktober 1846 borgerskab som snedkermester i Aarhus. Allerede tre måneder før havde han dog etableret en forretning i Ågade. I det foregående tiår havde han opholdt sig i udlandet og arbejdet i større værksteder i Berlin, Wien, München og Hamburg. I 1851 åbnede han sammen med T.D. Ring, i Klubben Polyhymnias gamle lokale, et nyt møbelmagasin, der året efter flyttedes til Klostergade. I 1854 ophævedes interessentskabet, og Ørum indrettede i Ågade et nyt møbelmagasin, der senere flyttedes til Kannikegade. Hans virksomhed fremstillede dog ikke blot møbler men udførte også al slags bygningssnedkerarbejde. I 1868 havde han således sammen med snedkermester Chr. Theilgaard snedkerarbejdet ved opførelsen af den ny toldbod. Ved Ørums død i 1888 blev det fremhævet, at ingen i hans tidsalder havde udrettet så meget som han for at samle håndværkerstanden i Aarhus og fremme dens udvikling. Han havde da også beklædt adskillige stillinger og tillidsposter.

Ørums poster og arbejder

I hen ved 40 år, fra 1847, var Ørum lærer ved Aarhus Tekniske Skole. I 1850 sad han i en af Håndværkerforeningen udnævnt komité til ordning af en industriudstilling. I 1852 var han formand for bedømmelseskomiteen ved industriudstillingen. I 1860 var han medlem af Aarhus Håndværkerforening og 1861-1880 formand for denne forening. Det skyldtes for en stor del ham, at foreningen udviklede sig til den største forening i byen. I 1887 blev han da også udnævnt til æresmedlem. I 1861 var Ørum en af direktørerne for Industriforeningen. I 1862 var han med i den kommission, hvis arbejde i 1863 resulterede i dannelsen af Sygekassen i Aarhus. I 1865 valgtes Ørum sammen med to andre Aarhushåndværkere til delegeret ved industriudstillingen i Odense, hvor man havde ønsket en bedømmelseskomité af medlemmer fra København, Odense og Århus. I 1868 var han medlem af et udvalg til forberedelse af en kombineret landbrugs- og industriudstilling i Århus. I 1869 var han konstitueret som bygningsinspektør. Samme år sad han i bestyrelsen for Læse- og Industriforeningen for Århus og Omegn. I 1875 var Ørum næstformand for udstillingskomitéen for den første almindelige jyske industriudstilling i Århus, juli-august 1876. I 1879-1882 var han næstformand for Aarhus Tekniske Skole.

Foreningslivet

Også på andre måder drog byen fordel af Ørums arbejdsevner. I 1855 og 1856 var han repræsentant i Den jydske Købstadforening og i 1871 valgtes han til bestyrelsen for den nystiftede Låne- og Sparebank for Håndværkere og Industridrivende. I 1875 indvalgtes han i vælgerforeningens bestyrelse. I 1878 var han medlem af tilsynskomiteen for Spare- og Lånekassen i Aarhus.

Ørum i byrådet

I byrådet indvalgtes Ørum i januar 1856, og han fortsatte til udgangen af 1869. I de 14 år var han medlem af talrige udvalg.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Bygningskommissionen 1856-1869
  • Komiteen til forslag om oprettelse af forening af håndværkere og fabriksarbejdere til gensidig understøttelse 1862-1863
  • Budgetkomiteen 1864-1865
  • Svendeprøvekommissionen 1864
  • Kirkeinspektionen for Frue sogn 1868
  • Skolekommissionen 1869
  • Udvalget for skolevæsenet 1869

Litteratur og Kilder