Lars Christopher Theilgaard (1806-1876)

Fra AarhusWiki
Lars Christopher Theilgaard

Snedkermester, møbelfabrikant, brandinspektør og brandkaptajn Lars Christopher Theilgaard medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 22. januar 1844 - ca. 31. december 1849.

Født 4. maj 1806 på Theilgård på Langeslund, Brovst sogn, Hjørring amt, død 14. december 1876 i Aarhus.

Forældre: Cand.theol. Hans Theilgaard og hustru Marie Sophie Kindler. Gift 14. august 1838 i Aarhus Domkirke med Anna Cathrine Lihme, født 17. oktober 1807 i Kastrup sogn, Præstø amt, død 6. april 1882 i Aarhus, datter af skolelærer i Karup, senere sognepræst i Råbjerg, senere i Linå-Dallerup Jens Faber Lihme og hustru Pouline Christine Bay.

Karriere

Theilgaard tog den 17. juni 1833 borgerskab som snedkermester i Aarhus og åbnede en forretning i en gård ved Mindeport. I 1838 flyttedes værkstedet til Frederiksgade, i 1842 til Mejlgade. Virksomheden omfattede ikke blot bygningssnedkeri og fremstilling af ligkister men en tid også ornamentskæreri og machefabrik. I 1854 købte Theilgaard sammen med købmand Johan Grundtvig Lihme (1814-1890) det af mekanikus Bøgh anlagte dampfiner- og bræddeskæreri i Mejlgade. Theilgaards snedkerforretning nåede et betydeligt omfang, og den var en overgang byens største og beskæftigede hele 22 svende, dengang et betydeligt tal. Theilgaard udførte arbejder på større herregårde og i det hele bygningssnedkeri "af mere solid natur". I 1868 havde han sammen med snedkermester Ørum snedkerarbejdet ved opførelsen af den ny toldbod. I byens liv tog Theilgaard aktivt del.

Theilgaards andre poster

I 1841 sad han i Læseforeningens bestyrelse, 1842-44 og 1847-50 var han direktør i Aarhus Borgerlige Skydeselskab, 1846-76 var han medlem af Teknisk Skoles bestyrelse. Fra 1848 var han næstkommanderende for det borgerlige jægerkorps. I 1850 blev han valgt til valgmand til landstingsvalget, 1851-52 var han medlem af Håndværkerforeningens bestyrelse for en udstilling af jyske håndværks- og fabriksarbejder, afholdt i Aarhus i slutningen af maj 1852. I perioden 1855-62 var han medlem af bestyrelsen for Håndværkerforeningen. I juli 1856 var han som delegeret i København i anledning af forhandlingerne om næringslovgivningen. I 1859 var han medlem af direktionen for Næringsstandsforeningen, og i 1865 var han medlem af den konservative Augustforeningen.

Brandvæsenet

Endelig var han de sidste 20 år af sit liv chef for det borgerlige brandkorps, idet han i oktober 1857 blev beskikket som brandinspektør for Aarhus købstad. Han røgtede i det hele stillingen med stor dygtighed, og til sin død vedblev han som chef, om end den egentlige styrelse pga. hans tiltagende svaghed de sidste år lå hos den næstkommanderende. Ved sin død betegnedes Theilgaard som en forstandig, virksom og human mand, der havde hørt til den liberale kreds, men som med årene var blevet stærkt konservativ.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Komiteen til at anvise regninger 1844-47
  • Bygningskommissionen 1845-69
  • Udvalget vedrørende bortleje og anvendelse af Vennelyst 1849
  • Bestyrelsen for de fattiges kasse for Domsognet 1856-ca. 1869

Litteratur og Kilder