Rundhøjskolen

Fra AarhusWiki

Holme Skole trængte til aflastning, og sognerådet i Holme-Tranbjerg Kommune besluttede, med K. Blach Petersen og Herbert Jensen som arkitekter, at bygge Rundhøjskolen på Holmevej. Skolens officielle indvielse fandt sted 8. oktober 1966, men allerede 17. august 1964 var skolens inspektør, Peter Pedersen, sammen med fire kolleger og omkring 150 elever fra 1. til 4. klasse ”flyttet ind” i en halvfærdig skole med hovedfløj, gymnastiksal og en stump skolegård. Den nye skole var i gang, men ikke nok med det. Fra 1965 til 1968 var skolen midlertidig hjemsted for Viby Amtsgymnasium, som efter ”udlændigheden” flyttede sin permanente adresse til Søndervangs Allé 45.

Centerklasserne, d.v.s. amtskommunale specialklasser beregnet for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder, var fra 1978 med til at tegne Rundhøjskolens profil, ligesom musikken var det lige fra begyndelsen i 1964. Da blev skolekoret, som efterfølgende gjorde sig så fornemt gældende i Danmarks Radios Sangerdyst fra Kyst til Kyst, oprettet, og siden tilføjedes der skolens musikliv mange andre facetter.

I begyndelsen af 90´erne var Rundhøjskolen truet af lukning. Et faldende elevtal og en lav anvendelsesfaktor gjorde, at skoleforvaltningen fik kik på især fem skoler, som foruden Rundhøjskolen var Møllevangskolen, Lisbjergskolen, Elev Skole og Ajstrup Skole. Sparekniven var fremme, men til syvende og sidst gik det ved denne lejlighed kun ud over Ajstrup.

Elevtallet på Rundhøjskolen var fra 1970 til 1989 faldet fra 724 til 375, men er på det seneste steget til 423 i 1999 og 472 i skoleåret 2000/01 med 79 børn tilmeldt skolefritidsordningen ”Hanegal”. Stigningen i elevtallet modsvares af en tilsvarende stigning i antallet af 2-sprogede elever fra 12,0 procent i 1998 til 18,0 procent i skoleåret 2000/01.

1998/99 var skolen genstand for en større ombygning, som resulterede i fremtidssikrede lokaler, der opfylder tidens krav. Ud med faglokalerne og ind med åbne værkstedsområder! Sådan lød parolen.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Rundhøjskolen 1966-1991. 1991. Bestil materiale

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.118412 longitude=10.178171> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.178171, 56.118412] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>