Viby Gymnasium

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Viby Amtsgymnasium og HF)

Viby Gymnasium (tidligere Viby Amtsgymnasium og Viby Gymnasium og HF) er en af Aarhus' ungdomsuddannelsesinstitutioner beliggende i Sydbyen på Søndervangsallé 45 i Viby J.

Gymnasiet skiftede navn til "Viby Gymnasium og HF" i 2007 i forbindelse med kommunalreformen, men ændrede atter navn i 2011 til det nuværende Viby Gymnasium.

Gymnasiet tilbyder både den almene 3-årige studentereksamen (stx) og den 2-årige HF-uddannelse.

I 2006 begyndte Viby Gymnasium og HF at tilbyde kinesisk som fag på lige fod med fremmedsprogene engelsk, tysk, fransk og spansk, som der bliver undervist i på de fleste danske gymnasier. Faget blev udbudt efter man havde oplevet en fremgang af ansøgere samme år på Aarhus Universitet i netop kinesisk. Det blev fra august 2007 muligt at tage kinesisk på A-niveau på gymnasiet.

Buslinierne 6a, 4a og 202 går stort set lige til døren og buslinie 200 går fra krydset mellem Ringvej Syd og Christian X's Vej


Udviklingen på gymnasieområdet illustrerer udmærket de samfundsændringer, som nødvendiggjorde en omfattende kommunalreform i 1970. I Aarhus-området ser man situationen udtrykt gennem forberedelserne til og oprettelsen af det gymnasium, der i allerførste omgang af politikere, embedsmænd og teknikere blev kendt som "forbundsgymnasiet".

Kommunerne stod, som det måske kan fornemmes, som ansvarlige initiativtagere, og det var først efter tre års indledende "eksil" på Rundhøjskolen, at "Amtsgymnasiet i Viby J." i november 1968, nu under navnet Viby Amtsgymnasium, kunne indvies som det første amtskommunale gymnasium i landet.

Sognerådsformanden i Viby havde i planlægningsfasen lagt megen vægt på, at det var det indre indre liv og ikke de ydre rammer, det drejede sig om. Så i stedet for udskrivelse af en tids- og omkostningskrævende arkitektkonkurrence, gjorde man hos arkitekt Jørgen Stærmose, Odense, bestilling på en "typeskole" som dem, der allerede var på vej hos Mulerne i Odense og i Svendborg. Stærmoses skole lod vente lidt på sig, men da den stod klar til brug og indflytning, var HF-´erne kommet til.

Fra 1992 til 1996 stod skolen i Viby, som nu kom til at hedde Århus HF-Center, efter amtsrådets beslutning uden gymnasieafdeling, men allerede fra 1996 var det af planlægningsmæsige årsager nødvendigt påny at optage gymnasieelever i Viby. Under sit nye, "gamle" navn, Viby Amtsgymnasium og HF, kunne skolen med god grund glæde sig over at være tilbage, hvor det hele startede.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Viby Amtsgymnasium 1965-1990. 1990 Bestil materiale

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.112858 longitude=10.152582> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.152582, 56.112858] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>