Mariane Levin (1807-1886)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Akvarel forestillende Store Torv med det gamle rådhus foran domkirken. Ifølge kunstneren kan man til venstre se "Enkefru Sørensens Eiendom med Byens Modehandlerinde Fr. Levin". Maler Hans Frederik Meyer Visby (1839-1926), ca. 1855, Aarhus Stadsarkiv.
Mariane Levins gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. På gravstenen står der:

"Frøken
Mariane Levin
født 11 August 1807,
død 11 Januar 1886."

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Mariane Levin var en ugift modehandlerinde i Aarhus og en del af det jødiske mindretal i byen i 1800-tallet.

Født den 11. august 1807 i Randers, død den 11. januar 1886 i Aarhus.

Datter af Salomon Levin (1773-1845) fra Burgunst (Bourgogne) og hustru Gottong Levin f. Hirsch (1779-1864).

Opstarten i Aarhus

Mariane Levin kom til Aarhus med sine forældre i 1843. De bosatte sig først ved Mindet, formodentlig i Mindegade 19. Her opretterede faderen en såkaldt industrihandel, hvor han solgte "alle mulige begyndte og færdige Arbeider saavel af Jerntraad som Stramai, Straahatte, franske og italienske, Silke og Chaconet i alle Dessins, et Foraad af smukke Blomster og Broderier."

Allerede i 1844 flyttede både familien og forretningen til Store Torv 10.

I 1845 døde Salomon Levin, 73 år gammel. Mariane Levin og hendes mor blev boende i familiens hjem og førte faderens forretning videre. Det ser ud til at Mariane Levins mor overtog en del af forretningen, der solgte eksempelvis porcelæn og glasvarer, mens Mariane Levin selv overtog den del af forretningen, der handlede med modeartikler. Efterfølgende tog hun flere gange på forretningsrejser for at finde nye produkter til butik og lager.

M. Levins Modehandel

I 1848 søgte Mariane Levin Borgerrepræsentationen om tilladelse til at overtage sin mors del af forretningen, da hun var ved at blive for gammel til arbejdet. Det fik hun dog ikke lov til og måtte fortsætte kun med sin modehandel. Den fik for alvor karakter af mode, da hun eksempelvis fik hentet varer som "Silke- Straa- og Havehatte for Voxne og Børn, Kapper, Blomster, Baand og alle Artikler, henhørende til Modefaget" hjem til sin forretning. Mange lignende annoncer i avisen beskriver over årene et stort udvalg af fornemme varer til både mænd og kvinder, voksne og børn. Alle annoncer blev kun underskrevet "M. Levin" uden adresse, så forretningen har sandsynligvis været velkendt blandt byens borgere.

Det tyder på, at Mariane Levins forretning er gået godt. I 1850 kunne hun beskæftige hele tre butiks- og syjomfruer og havde samtidig råd til at holde to tjenestepiger. I 1860 havde hun hele tre tjenestepiger. Desuden forsørgede hun sin mor, der boede hos hende, indtil hun gik bort i 1864.

I 1863 flyttede Mariane Levin til Lille Torv 2, som på dette tidspunkt ejedes af storkøbmand J.U. Gerdes. I den forbindelse solgte hun hele sit varelager på den gamle adresse til indkøbspris. Hun fortsatte sit "Industri- og Mode-magazin" fra sin nye adresse, hvor hun også tilbød "skræddersyning og linnedsyning". Her boede hun frem til 1870, men på et tidspunkt mellem dette år og 1875 flyttede hun sin forretning til Vestergade 10.

Forretningens ophør

I 1875 ophævede Mariane Levin sin virksomhed fuldstændig. Hun solgte selve forretningen til Frøknerne E. Simonsen og H. Schwartz og holdt udsalg på sit varelager "af couleurte Broderier, fine Lædervarer, udskaarne Træsager, ægte Kniplinger, franske Blonder, Lingerier, Negligésager, færdigt Dame- og Børnelinned, Fløielsbaand, Silkefryndser og Blomster i alle Farver m.m.m."

Herefter flyttede hun tilsyneladende til Ryesgade 5, hvor hun boede sammen med sin plejedatter, Mary Hansen, som hun havde taget til sig mellem 1860 og 1870. Senere flyttede hun til Fredensgade 9, der blev hendes sidste adresse.

I 1886 kunne Mary Hansen bekendtgøre, at hendes plejemor var afgået ved døden den 11. januar 1886. Få dage senere bragte Aarhus Stiftstidende en kort nekrolog, hvor de skrev:
"I mandags døde her i Byen Frøken Mariane Levin, en Dame, hvis ualmindelige Egenskaber fortjene at omtales. For omtrent 40 Aar siden begyndte Frk. Levin en Mode- og Industri-Forretning, der i Aarenes Løb ved hendes sjeldne Dygtighed naaede et betydeligt Omfang og beskjæftigede en Mængde unge Piger, for hvilke hendes kloge og kjærlige Ledelse ofte blev til stor Nytte. For den Fattige havde hun altid Raad og Hjælp, og Mange ville mindes hende med Taknemmelighed. Sine sidste Leveaar tilbragte Frk. Levin i Privatlivet."

Mariane Levin blev begravet fra kapellet på ved den kristne Søndre KirkegårdDet Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Mariane Levin på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Mariane Levin

Litteratur og kilder