Salomon Levin (1773-1845)

Fra AarhusWiki
Salomon Levins gravsten på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads ved Musikhusparken. Gravstenen er knækket og væltet, så man ikke længere kan se dens forside, men der står på hebraisk:

"Her hviler en retskaffen Mand,
gammel og mæt af Dage,
Chawer Schloumo Salmen,
Søn af Herr Jehuda.
Født 20. Adar 5533
og død 2. Nymånedsdag Elul 5605."

Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Salomon Levin var købmand i Aarhus og en del af byens jødiske mindretal i 1800-tallet.

Født den 14. marts 1773 i Burgunst (Burgkunstadt i Bayern), død den 3. september 1845 i Aarhus.

Søn af Jehuda.

Gift med Gottong Levin f. Hirsch, født ca. 1779 i Hamborg, død den 16. maj 1864 i Randers, hvor hun er begravet. Sammen fik de tilsyneladende tre børn: Mariane Levin, Sophie Levin og Julius Levin.

Solomon Levin kom til Aarhus med sin hustru og datter, Mariane Levin, i 1843. Inden da havde han været købmand i Viborg og Randers.

I Aarhus bosatte de sig først ved Mindet, formodentlig i Mindegade 19. Her opretterede Solomon Levin en såkaldt industrihandel, hvor han solgte "alle mulige begyndte og færdige Arbeider saavel af Jerntraad som Stramai, Straahatte, franske og italienske, Silke og Chaconet i alle Dessins, et Foraad af smukke Blomster og Broderier."

Allerede i 1844 flyttede både familien og forretningen til Store Torv 10.

Det blev kun til en enkelt år på adressen for Salomon Levin, som døde i 1845, 73 år gammel. Hans hustru og datteren, Mariane Levin, blev boende i familiens hjem og førte hans forretning videre. Det ser ud til at Mariane Levins mor overtog en del af forretningen, der solgte eksempelvis porcelæn og glasvarer, mens Mariane Levin overtog den del af forretningen, der handlede med modeartikler. Med tiden blev hun en velhalvende modehandlerinde i Aarhus.

Salomon Levin blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken. Her ligger Mariane Levin også begravet.

Se også

Salomon Levin på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Salomon Levin

Litteratur og kilder