Magnus Nielsen (1859-1918)

Fra AarhusWiki
Murermester og byrådsmedlem Magnus Nielsen fotograferet omkring 1904

Magnus Nielsen var murermester og medlem af Aarhus Byråd for partiet Højre fra 6. januar 1903 til 31. marts 1917. Han blev udnævnt Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Født 1. oktober 1859 i Aarhus, død 19. september 1918 i København.

Søn af murermester Knud Nielsen og hustru Karen Marie Halling.

Gift 8. maj 1885 i Aarhus med Emma Margrethe Kaspersen (født 26. januar 1862 i Aarhus, død 20. september 1955 i København), datter af købmand Niels Christian Marius Kaspersen og hustru Anne Kirstine Hansen.

Karriere

Magnus Nielsen blev udlært som murer hos sin far, murermester Knud Nielsen, der havde en betydelig håndværksvirksomhed i Aarhus og var medlem af byrådet. Som svend rejste Nielsen til udlandet for at søge videre uddannelse og fik den 20. marts 1881 diplom som eksamineret murermester fra den tekniske fagskole i Buxtehude i Tyskland. I 1884 nedsatte Nielsen sig som murermester i Aarhus og opførte i tidens løb en stor del ejendomme, heraf flere store bygningskomplekser, ligesom han har udført arbejder for fyrvæsenet (bl.a. Fornæs Fyr og Sletterhage Fyr). I 1894 oprettede Nielsen en særlig afdeling for isolering og asfalt og i 1918 blev firmaet omdannet til aktieselskab.

Nielsens andre poster

Nielsen blev knyttet til Aarhus brandvæsen i 1882 og var fra 1896 til 1911 vicebrandinspektør. Han spillede i mange år en betydelig rolle i organisationsarbejdet inden for byens håndværk og industri og var således medlem af kontrolkomiteen for Aarhus Hypotekforening fra 1902, i direktionen for Jysk Hypotekforening, bestyrelsen for Aarhus Håndværkerforening fra 1897 og fra 1907 foreningens formand, formand for Aarhus Murermesterforening 1895-1902, i bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Dansk Håndværk og Industri fra 1908, direktionen for Spare- og Lånekassen, taksationsmand for Købstædernes Brandforsikring, medlem af provsttilsynet fra 1897, af taksationskommissionen for statens erhvervelse af arealer ved udvidelse af flere jyske banegårde fra 1901, i bestyrelsen for Aarhus Teknisk Skole 1908-12, bestyrelsen for Aarhus Bikube, medlem af komiteen for landsudstillingen i 1909 og i repræsentantskabet for Aarhus Teater 1902-18. Nielsen var herudover medstifter af Århus Brandkorpsforening og foreningens formand fra 1885 til 1911. Han fik overrakt 25 års Fortjenstmedalje som Brandofficer.

Politik

Nielsen var medlem af byrådet fra 6. januar 1903 til 31. marts 1917. Som håndværkskyndig øvede han en betydelig indflydelse i flere af byrådets tekniske udvalg.

Medlem af eller byens repræsentant i...

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.160097 longitude=10.209663> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.209663, 56.160097] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>