Knud Nielsen (1819-1897)

Fra AarhusWiki
Murermester Knud Nielsen fotograferet omkring 1885.

Murermester Knud Nielsen (født 1. april 1819 i Aarhus, død 10. februar 1897 i Aarhus), medlem af Aarhus Borgerrepræsentation senere Aarhus Byråd 19. januar 1860 - ca. 31. december 1872.


Forældre: daglejer Niels Lausen og hustru Maren Knudsdatter. Gift 18. december 1846 med Karen Marie Halling (1820-1904, født 31. august 1820 i Aarhus, død 23. december 1904 i Aarhus, datter af skipper Jens Halling og hustru Karen Basballe. Far til murermester og byrådsmedlem Magnus Nielsen, samt farfar til murermester Knud Magnus Nielsen.

Karriere

Nielsen tog den 3. juli 1843 borgerskab som murermester i Aarhus. Efterhånden oparbejdede han en omfattende virksomhed med mange ansatte, og han opførte adskillige ejendomme i Aarhus, i Nørregade, Østergade og Frederiksgade. I slutningen af 1840'erne og igen 1861-63 var han oldermand for Aarhus Murelaug, hvor den sidste periode var som lavets sidste oldermand.

Foreningsarbejde

Fra stiftelsen af Aarhus Håndværkerforening i 1862 og til sin død var Nielsen medlem af foreningens bestyrelse og var formand 1880-81. Hans indsats blev påskønnet med udnævnelsen til foreningens æresmedlem i 1888. I 1869 blev han valgt til vurderingsmand og fungerede som sådan endnu i 1896. I 1894 udnævntes han til murermesterforeningens første æresmedlem. Ved sin død var han kirkesynsmand og brandsynsmand for Købstadkreditforeningen. Fra ca. 1857 var Nielsen medlem af ligningskommissionen. I 1859 var han løjtnant i brandkorpset.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Bygningskommissionen 1859-93
  • Brolægningskommissionen 1860-72
  • Svendeprøvekomiteen 1864
  • Udvalget for den offentlige belysning 1869
  • Udvalget for vejvæsenet 1870-72
  • Markdirektionen 1871
  • Taksationsmand 1873-96

Litteratur og Kilder