Ludolph Andreas Christensen (1883-1953)

Fra AarhusWiki
Ludolph Andreas Christensen

Højesteretssagfører Ludolph Andreas Christensen, medlem af Aarhus Byråd fra 1. april 1921 til 31. marts 1925 for Venstre.

Født 13. januar 1883 i Ikast sogn, Ringkøbing amt, død 1. sept. 1953 i Skovshoved sogn, Københavns amt. Forældre: kommunelærer L. Christensen og hustru Jacobine Petersen. Gift 15. oktober 1910 i Herning med Ane Margrethe Larsen, født 11. maj 1886 i Herning, datter af manufakturhandler Jens Kristian Larsen og hustru Christine Marie Madsen.

Karriere

Fuldstændig juridisk embedseksamen 1909. Sagførerbestalling i Aarhus 1912, overretssagfører 1915 og højesteretssagfører 1934. Fra 1. april 1915 i kompagni med sagfører Hans Vilhelm Krag Møller siden 1. januar 1921 eneindehaver af forretningen.

Lydolf Andreas Christensens poster

  • Medlem af betyrelsen for Aarhus Sagførerforening - fra 1928 formand
  • Formand for kredsbestyrelsen for 10. sagførerkreds
  • Medlem af Aarhus købstads ligningskommission
  • Medlem ad aktieselskabet Jyllandsbankens repræsentantskab
  • Bestyrelsesmedlem for Værne kloster mælkefabrikker i Danmark A/S, af A/S Jysk elektro, A/S Watt Motor og 'A/S J. C. Filtenborg
  • Formandsuppleant i Værgerådet for Aarhus nordre værgerådskreds
  • Medlem af bestyrelsen for Universitetssamvirket i Aarhus
  • Formand i bestyrelsen for Studenterkollegierne i Aarhus
  • Formand i bestyrelsen for Marselisborg Studentergård

Medlem af eller repræsenteret i ...

En kort personbeskrivelse

Af væsen kunne Christensen »ofte virke afvisende og tillukket, næsten bidsk«; han hørte ikke til dem, »der går i folk med træsko på, men han kommer der — og han bliver«. Som jurist nød han »overmåde anseelse for sin retsbevidsthed, omfattende viden og fremragende evne til at trænge ind til en sags kerne«. Han var provinsens første højesteretssagfører. Som medlem af Aarhus Byråd 1921-25 tog han jævnlig del i forhandlingerne, ikke mindst når formelle administrationsforhold drøftedes.

Litteratur og Kilder