Kiosken/ishuset på hjørnet af Kongevejen og Skovbrynet

Fra AarhusWiki
Iskiosken på hjørnet af Kongevejen og Skovbrynet. Foto: Arne Nyboe, ca. 2012, Aarhus Stadsarkiv.
Indlæser kort...

Den røde, runde iskiosk ved Chr. Filtenborgs Plads på hjørnet af Kongevejen og Skovbrynet er konstrueret i træ med lodrette brædder. Bygningen har form som en oktogon.

Alfreds Pedersens stadeplads

I 1936 ansøgte konfekturehandler Alfred Pedersen, boende på Aalborggade 1, om stadeplads til en kiosk beliggende på Skovbrynet ved sporvognsremisen (hjørnet af Kongevejen og Skovbrynet). Aarhus Politi gav ham tilladelse til stadepladsen i marts 1936, hvor stadebeviset blev udstedt. Kiosken hørte ind under Aarhus Byråds Skovudvalg pga. sin placering lige i udkanten af skovområdet. Alfred Pedersen solgte frugt, chokolade og is fra sin kiosk. Lejeafgiften var i 1938 på 400 kr. årligt. I 1952 var afgiften for lejemålet steget til 1500 kr. årligt. I 1955 ansøgte Alfred Pedersen om nedsættelse i lejeafgiften, da forretningens avance også var faldet. En anmodning, der fra byrådets side blev imødekommet, og lejen blev 1200 kr. I 1958 blev lejen igen sænket til 400 kr. årligt – hvorfor vides ikke.

En ny bygning?

30. januar 1959 anmodede De Forenede Mejerier, beliggende på Vestre Ringgade 61, om tilladelse til at udskifte kiosken ved sporvognsremisen med en ny kiosk tilsvarende den, der blev bygget året forinden på hjørnet af Marienlundsvej og Dr. Margrethes vej. De Forenede Mejerier leverede varer til kioskejer Alfred Pedersen, og derigennem havde de et tæt samarbejde, og De Forenede Mejerier havde derfor også en interesse i kioskens fremtid. Det var ikke ualmindeligt med disse samarbejder og faste leverandører. Blandt andet havde kiosken ved Riis Skov sin faste leverandør i Mejeriet Vesterbro. Alfred Pedersen var dog i denne sag ikke helt enig med De Forenede Mejerier, da han ikke ønskede en ny kiosk. Det ønskede Aarhus Byråd heller ikke, da de ikke mente, at den nye kiosktype var velegnet til pågældende sted, da den kom til at ligge nær den stråtækte nødtørftsanstalt.

Diskussionen stoppede ikke her, og De Forenede Mejerier vendte tilbage i 1962 med en ny anmodning om en mere tidssvarende kiosk – selvfølgelig med hensyntagen til omgivelserne. Denne gang blev det bedre modtaget ved Aarhus Byråd, der på trods af Alfred Pedersens ønske om at beholde den eksisterende gav De Forenede Mejerier medhold, så længe tegningerne blev godkendt af magistratsafdelingen. Byrådet fandt, at tegningerne var i stil med bestående bygninger, men det havde nogle ændringsforslag. I 1964 opsagde Alfred Pedersen sit lejemål af kiosken, og i den forbindelse ansøgte administrerende direktør Aksel E. Knudsen om, at lejemålet blev overdraget til De forenede Mejerier. Hvilket blev accepteret, og De Forenede Mejerier blev dermed nye forpagtere af stadepladsen i marts 1964. De Forenede Mejerier antog Peter Nielsen sammen med hans hustru til at varetage pasningen af kiosken/isboden. Isboden, som den på daværende tidspunkt blev kaldt, måtte holde åbent fra kl. 06 til 23, og der måtte sælges konfekt, chokolade, sukkervarer, is, frugt, mineralvand, postkort, prospektkort og erindringsgenstande af "ringe værdi".

Der blev dog aldrig bygget en ny kiosk, selvom tilladelserne var givet, og tegningerne var lavet. Taget er dog blevet udskiftet på et tidspunkt.

Stedet blev forpagtet ud af Aarhus Kommune som ishus/kiosk indtil 2020. Den lukkede i 2020, da den ikke længere var rentabel.

Ukendt datering

Hvornår iskiosken præcist er bygget, kan der desværre ikke findes nogle konkrete beviser på. Det kan derfor enten betyde, at iskiosken først er bygget i forbindelse med Alfred Pedersens stadepladsanmodning i 1936, eller at iskiosken blev flyttet fra en anden placering, inden den fik sin placering på hjørnet af Skovbrynet og Kongevejen i 1936 – evt. fra Ørnereden. Ørnereden havde en kiosk, der lignede ishuset på hjørnet af Kongevejen og Skovbrynet. Hvis det er den samme iskiosk, og den blev flyttet, så er iskiosken på hjørnet af Skovbrynet og Kongevejen fra før 1936. Kiosken ved Ørnereden kan ikke kan dateres, men var formentlig tidligst fra 1909/10, idet Ørnereden blev bygget på det tidspunkt.

Ishus på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende ishus

Kiosk på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende kiosk

Litteratur og kilder