Hans Evelyn Jensen (1909-1999)

Fra AarhusWiki
Hans Evelyn Jensen

Maskinarbejder, senere formand Hans Evelyn Jensen, medlem af Aarhus Byråd 26. januar 1961 - 1970. Indtrådt igen ved Bernhardt Jensens udtræden 1971. Udtrådt ved valget 1974. Socialdemokratiet.

Født 17. oktober 1909 i Aarhus. Forældre: maskinarbejder Kjeld Jensen og hustru Bodil Marie. Gift 20. november 1937 i Aarhus med Ragnhild Sørensen, født 20. marts 1911 i Aarhus, datter af arrestbetjent August Sørensen og hustru Sinna.

Karriere

Efter at have gået i Ingerslevs Boulevards Skole kom Jensen i maskinlære, blev udlært som maskinarbejder 1928 og arbejdede i en årrække på Centralværkstedet i Aarhus. 1928 besøgte han Esbjerg Højskole, og senere har han med stipendium været på højskoleophold i England og på studierejse med fagforeningsledere til USA. Allerede som lærling deltog han aktivt i fagbevægelsen som formand for Smede- og Maskinarbejdernes Lærlingeforening og medlem af DSU's sekretariat. I 1954 afløste han Peter Jørgensen som formand for Smede- og Maskinarbejdernes afdeling 2, omfattende Centralværkstedet og Remisen i Aarhus. Samtidig blev han medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation. Fra 1962 er han landsformand for Fællesorganisationen DSB.

Tiden i byrådet

Hans Jensen indtrådte i byrådet efter Jens Jensens død i januar 1961 og blev genvalgt 1962 og 1966. I byrådsarbejdet havde han særlig interesseret sig for hospitalsvæsenet og de sociale anliggender, og i magistraten er han udpeget som suppleant for rådmanden for 3. afdeling.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale